Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf biyoloji 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 2013/2014 12. Sınıflar Biyoloji Dersi I. Dönem III. Yazılı Sınav Sorularıdır.

Ad- Soyad:

Sınıf:        No:

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

(   ) 1- Bir karakter için birbirinden farklı alel genler taşıyan

birey, o karakter yönünden heterozigottur.

(   ) 2- Eksik baskınlıkta her genotip ayrı bir fenotipin ortaya çıkmasını sağlar.

(   ) 3- Genetik biliminin esaslarını açıklayan ilk çalışmalar

Mendel tarafından yapılmıştır.
(   ) 4- Eşeyli üreyen canlılarda  üreme hücrelerine spor denir.

(   ) 5- İki özellik için melez olan iki dölün

çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama denir.

(   ) 6- DNA’nın yapısında bulunan 5 karbonlu şeker ribozdur.

(   ) 7- mRNA molekülü, DNA’nın bir zinciri üzerinden

sentezlenir.

(   ) 8- Protein sentezi için DNA’nın kendini eşlemesi    zorunludur.

(   ) 9-Replikasyon olayıyla genetik bilgi yavru hücrelere

aktarılır.

(   )10-rRNA, hücredeki toplam RNA’ların %80’ini oluşturur.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- Canlıda sentezlenecek proteinlerin tümüne ait bilgiyi kapsayan yönetici molekül  …………. dır.

2- Protein sentezinde görev yapan DNA ipliğine ………….. iplik denir.

3- Protein sentezinin yapıldığı organel …………..… ‘dur.

4-Hücredeki amino asitleri tanıyarak ribozomlara taşıyan ………….… RNA’dır.

5- DNA’dan mRNA sentezine ………………….… denir.

6-Genotipleri farklı canlıların eşleştirilmesi ya da tozlaştırılmasına  ……………. adı verilir.

7-Biri anneden, diğeri babadan gelen aynı karakterleri kontrol eden genleri içeren kromozom çiftine  ………….  ………..…

   denir.

8-  Baskın özellikteki gen  ……….…. gendir.

9-  Monohibrit çaprazlama ile F2’de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………… şeklinde olur.

10- Bazı karakterlerin dölden döle   geçişleri ………… ………… ile gösterilebilir.

C)Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.(5 P)

1.Mendel’in genetik çalışmalarında bezelyeleri tercih etme sebeplerinden üç tanesini yazınız.

2.Kontrol çaprazlaması hangi amaçla yapılır?

3.AaBbGg  X     AaBbGg  genotipli bireylerin çaprazlanmasında kaç çeşit fenotip ve genotip oluşur?

4. EeRrmmNn genotipindeki bir bireyin eRmN genotipinde gamet meydana getirme oranı nedir?

5. Genotipi AaRrKk   X    Aarr KK olan bireylerden meydana gelecek bireyin aRK fenotipinde olma olasılığı nedir?

6.RrDdEe genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi sayısını ve gamet çeşitlerini yazınız. (Çatallandırma yöntemi ile)

C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.(2 P)

1) Bir ailede anne, A özelliği bakımından baskın fenotiptedir ve bu özelliğin çekinik genini de taşımaktadır (heterozigot).

Babanın genotipi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa, çocukların fenotipinde bu çekinik özellik kesinlikle görülmez? (2000-ÖSS)

 A) AA          B) Aa          C) aa          D) xAy        E) aay

2) Yuvarlak ve sarı tohumlu bir bezelye bitkisinin, heterozigot olup olmadığını anlamak için aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip bir bezelye bitkisi ile çaprazlanması gerekir? (Yuvarlak tohumluluk (Y) ve sarı tohumluluk(S) özellikleri dominanttır.)

A) YYSS        B) yyss       C) YYSs         D)  yySS       E)  YySS

3) Dihibrit çaprazlada oluşabilecek genotip çeşidi, fenotip çeşidinden ne kadar fazladır?

A)  9             B)  6              C) 5              D) 4           E) 3

4) I.Resesif     II. Dominant      III.Eksik baskın

Yukarıda verilen karakterlerden hangilerinde, fenotipe bakılarak genotip kesin olarak söylenebilir?

A) Yalnız I    B)  Yalnız III   C) I ve II   D)  I ve III     E)  II ve III

5)  Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) baskınlık                B) eş baskınlık           C) çok alellik

D) dihibritlik                 E) çekiniklik

6) Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz?

A) ATGG     B) ATTA      C) ATUG       D) GGGG      E) GCTA

7) Ribozom üzerinde 3000 nükleotitden sentezlenen protein zincirinde kaç adet peptid bağı bulunur?

A) 3000        B) 1500         C) 1499          D) 1000           E) 999

8) 160 amino asitten oluşan bir protein sentezi sırasında görev

yapan DNA parçasında toplam kaç nukleotit bulunur?

A) 160        B) 320        C) 960         D) 480              E) 1080

9) Bir hücrenin protein sentezlemesi sırasında, aşağıdakilerden hangisine doğrudan gerek duyulmaz?

A) mRNA                         B) Enzimler             C) Aminoasit

D) Mitokondri                   E) Ribozom

10) mRNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekrar tekrar kullanılmaları      B) Tek dizi nükleotit taşımaları     C) Aminoasitleri bağlamaları         D)Nükleotidlerden yapılmış olmaları            E) Biyolojik şifreyi taşımaları

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 17 = 22

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.