TBMM’de Şekli Kanun ve Palamento Kararları

TBMM DE ŞEKLİ KANUN NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER: 1.Bütçe ve kesin hesap kanunlarını kabul etmek 2.Para basılmasına karar vermek. 3.Genel ve özel af ilan etmek 4.Ölüm cezalarının yerine getirilmesi. 5.Uluslararası anlaşmaları onamak. TBMM DE PARLAMENTO KARARLARI NİTELİĞİNDEKİ İŞLEMLER: 1.İç tüzük yapma ve değiştirme. 2.Yasama dokunulmazlığının kabul edilmesi 3.Meclis üyeliğinin düşürülmesi. 4.Başkan ve başkanlık divanını seçmek. 5.Gensoru, güven … Devamını oku…