9.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

ADI-SOYADI: B
SINIFI-NO :
………………….LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 9.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 2.YAZILI SINAVI
SORULAR..
1) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri, cümleyi doğru olarak tamamlayacak kelimelerle doldurunuz.
a) Zonguldak çevresindeki taşkömürü yatakları ……. Jeolojik zamanda oluşmuştur.
b) Akarsuyun doğduğu yere ……………………………, denize veya göle ulaştığı yere ise …………………………… adı verilir.
c) Kış mevsiminde ………………………………………… yüksek basıncı zayıf olduğunda İzlanda alçak basıncı etkili olur.
d) Yanardağın tepesindeki çukur alana …………………………………………… denir.
e) Gel-git genliğinin fazla olduğu kıyılarda delta yerine ………………………………………. oluşur.

2) Aşağıdaki iki şekil arasındaki farklılığı ve nedenini yazınız.

3) Aşağıdaki tabloda kavramların hangi iç kuvvetle ilgili olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz.
DEPREMLER VOLKANİZMA OROJENEZ EPİROJENEZ
Volkan bombası X
Senklinal
Dayk
Richter ölçeği
Horst
S dalgaları
Krater
İzostatik denge
Lapilli
Episantr
Regresyon

4) Türkiye’de etkili olan rüzgarların sıcaklığa etkisini ve estiği yönü tablodaki boşluklara yazınız.

RÜZGAR SICAKLIĞA ETKİSİ ESİŞ YÖNÜ
Lodos Artırır Güneybatı
Karayel
Keşişleme
Poyraz
Kıble
Yıldız

5) Aşağıdaki tabloda ülkemizin başlıca ovalarını örneğindeki gibi doğru bir şekilde doldurunuz.

DELTA OVALARI KARSTİK OVALAR TEKTONİK OVALAR
Çukurova Muş ovası

6) Dağınık yerleşme ülkemizde nerede görülür? Bunun başlıca nedenlerini yazınız.

7) Aşağıda oluşumu gösterilen yer şeklinin adını ve nasıl oluştuğunu yazınız.
8) AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ

1) Aşağıdakllerden hangisi iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmamıştır?
A) Antiklinal B) Moren C) Horst
D) Jeosenklinal E) Krater

2) Epirojenez sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?
A) Ağrı-Erciyes gibi volkanik dağların oluşumu
B) Yeraltında mağaraların oluşumu
C) Fay hatların boyunca depremlerin görülmesi
D) Gelgit olayları ve akıntıların oluşumu
E) Deniz ilerlemesi veya deniz gerilemesi

3) Türkiye kıyılarında aşağıdaki şekillerden hangisi oluşmaz?
A) Haliç B) Tombolo C) Lagün
D) Kıyıoku E) Kıyı Kordonu

4) Aşağıdakilerden hangisinde dış kuvvetlerin oluşturduğu şekiller
doğru olarak verilmiştir?
Rüzgar Dalga Buzul
A) Yardang Tombolo Dolin
B) Moren Hörgüç kaya Sirk
C) Mantar kaya Falez Moren
D) Lagün Kıyı oku Tekne vadi
E) Haliç Lös Hörgüç kaya

5) Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisini oluşturan dış kuvvet
diğerlerinden farklıdır?
6) Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden
değildir?
A)Bataklıklar B)Alüvyal alanlar C)Çöller
D)Denizler E)Kutuplar

7) Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu biriktirme
şekillerinden değildir?
A)Birikinti konisi B)Delta C)Dev kazanı
D)Dağ eteği ovası E)Birikinti yelpazesi

8) I. Asor II. Basra III. İzlanda IV. Sibirya
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye iklimini etkileyen alçak basınç merkezleridir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) II ve IV
9) Türkiye’de yağış miktarının ve yamaç eğiminin fazla olduğu
bölgelerde heyelan olayları artmaktadır.

Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde heyelan
olaylarının daha fazla oluştuğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

10) I. Enlem
II. Yükselti
III. Bitki örtüsü
IV. Karasallık
V. Yağış çeşidi
Antalya’nın yıllık sıcaklık ortalaması 18.6 °C iken Hakkari’nin
9.9 °C olmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve V E) IV ve III

A B C D E
1 O O O O O
2 O O O O O
3 O O O O O
4 O O O O O
5 O O O O O
6 O O O O O
7 O O O O O
8 O O O O O
9 O O O O O
10 O O O O O

NOT BAREMİ: Test sorularının doğru cevapları 3’er puandır.
Diğer soruların doğru cevapları 10’ar puandır.
BAŞARILAR !
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
onurarda Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

arda
Ziyaretçi
arda

cevapları olsaydı işime daha çok yarardı şimdi çözdüm ama anlamı kalmadı değerlendiremediğim için:

onur
Ziyaretçi
onur

cevap nerde