9.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

Tarih:………………..
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.(10 puan)
(onların) Anneleri: Evde:
Düştü: Sızlar:
Dallar:
2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)
Tekne: Tahta:
Patlayıcı: Toprak:
Tatlıcı:
4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.) (15 puan)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi
5. “Kitap” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız. (5 puan)
6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( ) ( ) Benim en tanınmış şiirim ( ) Kızamık Ağıdı’ dır ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir, aşağıya gerekçesiyle yazınız. (10 puan)
8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız. (15 puan)
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( D )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )

BAŞARILAR DİLERİZ.
Aziz ERDOĞAN Dil ve Anlatım Öğretmeni

•  Süre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.
Tarih:………………..
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız. (10 puan)
Eserler : Kitabım :
Eve : Geliyor :
Babaları :
2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz. (10 puan)
Böl- Tuz-
3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız. (5 puan)
Ev kapı
4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha…
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ulama
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ses türemesi (15 puan)
5. Kahveci başına dikilmişti ( ) Kahveciye ( )
( ) Kalkacağız ( ) kalkacağız ( ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)
Arabacı: Kelebek:
Balta: Ekinler:
Üretim:
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız. (10 puan)

8. 1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız. (15 puan)
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( D )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( D )

BAŞARILAR DİLERİZ.
Aziz ERDOĞAN Dil ve Anlatım Öğretmeni

•  Süre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
(onların) Anneleri:3.çoğul şahıs iyelik Evde: Hal eki
Düştü:Görünen geçmiş zaman Sızlar: Geniş zaman eki
Dallar: Çoğul eki (Her doğru 2 puan)

2. Aşağıdaki sözcüklere fiil yapım eki getiriniz.
Böl- üş-, -dür….. Tuz-la-….
(Her doğru 5 puan)
3. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Tekne:İsim kök Tahta: İsim kök
Patlayıcı: (Pat) İsim kök Toprak: İsim Kök
Tatlıcı: İsim kök (tat hem isim hem fiil olarak ortak kök olabilir; ancak burda isim köktür.) (Her doğru 2 puan)

4. Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
İçimize çevirip nemli gözlerimizi
Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.) (10 puan)
A) Ünsüz benzeşmesi – geçtik
B) Ünlü daralması – akşuyor
C) Ünlü düşmesi- boynu
D) Ünsüz yumuşaması – yoktur
E) Ses türemesi- yakınından
5. “Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri” (10 puan)

6. Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( : ) ( “ ) Benim en tanınmış şiirim ( , ) Kızamık Ağıdı’ dır (. ) ( ” ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)

7. Dere isen deryalara ak yarim
Herkes giymiş, sarı,yeşil, ak yarim
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükleri anlam ilişkisine ne denir.

“ak” kelimeleri sesteş olarak kullanılmıştır. Anlam özelliği bakımınan essesli sözcüklerdir. (10 puan)

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.
(15 puan)
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“bakıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı esas alınmıştır. ( D )
Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. ( D )
“araba” kelimesinin kökü “ara” sözcüğüdür. ( Y )
“yürü-“ kelimesinin zıttı “yürüme-“dir. ( D )
(3+4+3 puan)
BAŞARILAR DİLERİZ.
Dil ve Anlatım Dersi Zümre Öğretmenleri
•  Süre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.
1. Aşağıdaki kelimelerde bulunan çekim eklerinin adlarını karşılarına yazınız.
Eserler : Çoğul eki Kitabım : İyelik eki (Birinci tekil şahıs)
Eve : Yönelme hal eki Geliyor : Kip eki (Şimdiki zaman)
Babaları : 3. çoğul şahıs iyelik eki (Her doğru 2 puan)

2. Aşağıdaki sözcüklere isim yapım eki getiriniz.
Böl- ge, me(isim fiil) Tuz- luk, cu, suz, lu
(Her doğru 5 puan)
3. Aşağıdaki kelimelere isim hal eklerini getirerek çekimini yapınız.
Ev, evi, eve, evde, evden kapı, kapıyı, kapıya, kapıda, kapıdan
(Her doğru 1 puan)
4. Bu Ali’nin meyhanesi bu da masa
Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
Bir kere asılmıştım çocukluğumda
Direkler gemideydi ha ha ha…
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi bulunmamaktadır? (Bulduğunuz örnekleri şıkların karşısına yazınız.)
A) Ünsüz benzeşmesi- alışmıştım
B) Ünlü daralması-gezdirmiyorum
C) Ulama- yoktur
D) Ünsüz yumuşaması-çocukluğumda
E) Ses türemesi- meyhanesi
5. Kahveci başına dikilmişti (.) Kahveciye (:) ( -) Kalkacağız ( ,) kalkacağız (, ) dedi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)
6. Aşağıdaki kelimelerin köklerinin türlerini karşılarına yazınız.
Arabacı: İsim kök Kelebek:İsim kök
Balta: İsim kök Ekinler: Fiil kök
Üretim: Fiil Kök (Her doğru 2 puan)
7. “Kedi” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Kedim, kedin, kedisi, kedimiz, kediniz, kedileri” (10 puan)

8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.
(15 puan)
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
“satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( Y )
Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (‘) kullanılır. ( D )
Türkçe’de yapım ve çekim eki olmak üzere iki türlü ek vardır, önce yapım eki gelir. ( D )
Arasözleri ve cümleleri ayırmak için kısa çizgi (-) ya da virgül kullanılır. ( D )
“sokakta“ kelimesinde ismin yönelme hali kullanılmıştır. ( Y )
BAŞARILAR DİLERİZ.
Dil ve Anlatım Dersi Zümre Öğretmenleri
www.sorubak.com

•  Süre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.