Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf seçmeli tarih 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Adı : 2013-2014…………………….ANADOLU LİSESİ 11SOS
Soyadı : TARİH DERSİ Süre: 45dk.
Sınıfı / No : II. DÖNEM II. SINAVI PUAN :

1. T.C. açılan ilk bankaların adını yazınız? (2+2+2+2+2=10)

2. İzmir İktisat Kongeresi’nin toplanış amacını yazınız. (5 )

3. Orhun abideleri kimler adına dikilmiştir ve önemini yazınız. (10 )

4. Türklerin kullandığı takvimleri yazınız. (10 )

5. Atabeylik nedir, Atabeyliklerin yararları ve zararları nelerdir? (4+3+3 = 10)

6. Aşağıdaki Boşluklara doğru ifadeleri yazınız. (2+2+2+2+2=10)
• Osmanlı devletinde kullanılan kağıt paranın adı………………………………..dir.
• İlk kez örgün eğitim kurumlarını oluşturan Türk Devleti……………………………dır
• Türklerin kullandıkları ilk alfabe……………………………………. Alfabesidir
• Anadolu’da yapılan İlk Medrese………………………………………dır.
• Osmanlı devletinde fiyatların devlet tarafından belirlenmesine…………………..denir.

7. Aşağıdaki bilim adamları ve özellikleri bir arada verilmiştir. Eşleştiriniz. (2+2+2+2+2=10)
a) Muallim-i Sani ( ikinci öğretmen ) denilir. 1.Yusuf has hacip
b) İhyaü’l – Ulumiddin en ünlü eserlerinden biridir. 2.Biruni
c) Rasathane kurdu, Dünyanın çapını buldu. 3.Farabi
d) Kanun Fi’t – Tıp adlı ünlü eseri vardır. 4.Gazali
e) Türklerin ünlü siyaset bilimcisidir. 5. İbn-i sina

8. Aşağıdaki sorularda doğru ise D yanlış ise Y yazınız. (2+2+2+2+2=10)
• Almancanın en eski yazılı metinleri 750’lerden sonraya ait olan “Merseburg Büyü tekerlemeleri” olarak adlandırılan iki küçük metindir. ( )
• Osmanlı devletinde dükkan açma iznine lala denir. ( )
• Osmanlı devletinde Para basma işi Darphanelerde bizzat devlet eliyle yapılırdı. ( )
• Osmanlı devletinde önemli medreseler İznik, Sahn-ı Seman, Süleymaniye Medreseleridir. ( )
• Osmanlı devletinde ilkokul III.Selim döneminde İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir . ( )

9. “Baba gören ok yontar, ana gören elbise biçer.” Gibi Eski Türklere ait atasözleri onlarda nasıl bir eğitim anlayışının olduğunu gösterir? (5 )

10. Aşağıdaki kavramları bir cümleyle açıklayınız? (2+2+2+2+2=10)

Otacı:

Tağşiş:

Kurgan :

Nizamül Mülk :

Fıkıh :

11. Aşağıdaki testleri cevaplandırınız. (3+3+2+2= 10 )
• Anadolu Selçukluları döneminde faaliyet gösteren loncaların,
I.esnafları kontrol etme,
II.divan kararlarına onay verme,
III.dini konularda ilgili fetva verme,
IV. tüketici haklarını koruma
Gibi yetkilerden hangilerine sahip oldukları söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve III D)I ve IV E)I,II ve IV

• XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikâne usulünü getirmiştir. Buna göre mukaatalar mültezimlere daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil, sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır.
Yapılan bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ayanların reaya temsilcisi olmasını önlemek
B-Büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek
C-Hazineye daha fazla gelir sağlamak
D-Tek hazine sisteminden çoklu hazine sistemine geçmek
E-Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına ortam hazırlamak
• I. Müzik II. Mimari III. Demircilik IV. Yazılı edebiyat
V. Deri işlemeciliği ve süslemeciliği
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İlk Türklerde gelişen bir sanat dalı değildir?
A) Yalnız IV
B) I-V
C) II-V
D) III-IV
E) II-IV
• – Medreselerde eğitim ve öğretim vermek
– Adalet işlerini düzenlemek
– Alınan kararların dine uygunluğunu gözetmek
– Önemli davaları divan toplantılarına götürmek
gibi görevler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki devlet görevlilerinin hangisinden bahse¬dildiği
söylenemez?
A) Kadı B) Müderris C) Şeyhülislam D) Kazasker E) Defterdar

BAŞARI ÇALIŞANINDIR…
………………………… Tarih Öğretmeni www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 4 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.