Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2014

Adı Soyadı                          : www.sorubak.com

Sınıfı ve Numarası            :

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çine Anadolu Öğretmen Lisesi

Coğrafya 11 Dersi 11TM Sınıfı 1.Dönem 1.Sınav Sorularıdır

 

A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)

 

1- Aşağıda verilen tablodaki biyom sahalarına ait bitki ve hayvan türlerine birer örnek yazınız.

BiyomBitki ÖrtüsüHayvanlar
SAVAN BİYOMLARI
 

ÇÖL BİYOMLARI

 

 

 

 

 

TATLI SU BİYOMLARI  
KUTUP

BİYOMLARI

  

 

2- Ekvatoral yağmur ormanlarının dünyanın en zengin yaşam alanı olmasında buradaki hangi iki coğrafi faktör etkili olmuştur?

 

3-Eğimli vadide akan bir akarsu ile menderesler çizerek akan bir akarsuyu, enerji potansiyelleri yönünden karşılaştırınız.

 

4- Su döngüsü gerçekleşmeseydi hangi sonuçlar ortaya çıkardı? Yazınız.

 

5- Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde hidroelektrik potansiyelinin fazla olması bu bölgenin daha çok hangi özellikleriyle ilgilidir?

 

B- Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz (Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)

 

1- Bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız  çevrelerinin oluşturduğu sistemler bütününe ……………………… denir.

2- Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunduran  bölgelere ………………………. denir.

3- Ölü hayvan ve bitkileri minerallere ve humusa dönüştüren canlılara……………………….denir.

4- Ekosistemi oluşturan unsurlardan birinin zarar görmesi zincirleme etki yoluyla ………………….. dengenin bozulmasına yola açar.

5- Ekosfer ; kara,  …………  , ……………………. olmak üzere üç büyük ekosisteme ayrılır.

6- Kaya yosunları, likenler, otlar ve bazı küçük çalılar…………….……….bitki örtüsünü oluşturur.

7- Bir doğal ortamda oluşup yaşayan hayvan, bitki ve mikrobiyolojik türlerin sayısı ne kadar fazlaysa orada …………………….. o kadar fazla olur.

8- Havadaki azot gazı, topraktaki bazı organizmalar tarafından bitkilerin kullanabileceği …….……………….. dönüştürülür.

9- Hidroelektrik santraller akarsu  ………………….… fazla olduğu engebeli arazilerde kurulur.

10- Azotun esas kaynağı ……………………….. dir.

 

C-Aşağıdaki Cümlelerin Yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” Harfi Koyunuz (Her sorunun doğru cevabı 2 Puandır)

 

1- Çöl, tundra ve kutup bölgeleri bitki ve hayvan çeşitliliği açısından zayıf sahalardır. (      )

2- Okyanus akıntıları, biyomlar üzerinde etkili rol oynamaz. (      )

3- Etçiller, ikincil tüketicilerdir. (      )

4- Fotosentez güneş olmadan gerçekleşemez. (      )

5- Ayrıştırıcılar ekolojik döngülerde yer almaz.

(      )

6- Atmosferdeki azot canlılar tarafından doğrudan kullanılır.  (       )

7- Coğrafi şartların değişmesi canlı türlerinin değişmesine neden olur.(       )

8- Biyoçeşitlilik yalnızca tür çeşitliliğidir. (       )

9- Akarsuyun debisini belirleyen en önemli etmen eğimdir. (      )

10- Tavşan ikincil tüketicilere bir örnektir. (       )

 

D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız (Her sorunun doğru cevabı 2 puandır)

1- Bir ortamda doğal olarak bulunan bitki örtüsü kaldırılıp, yerine başka türlerden oluşan bitki örtüsü topluluğu dikilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açar?

 1. A) Yeni bitki örtüsünde farklı canlı türlerinin tamamen yok olmasına
 2. B) Ekolojik dengenin bozulmasına
 3. C) Sıcaklığın aşırı artıp, canlı yaşamının olumlu etkilenmesine
 4. D) Toprakta bulunan ayrıştırıcıların tamamen yok olmasına
 5. E) Eski bitki örtüsüne ait canlıların hiç görülmemesine

2- Aşağıdaki seçeneklerde biyomlarla canlı türlerinin eşleştirmesinde doğru olan hangisidir?

 1. A) Çalılık-Zebra C) Tropikal orman-Fil

B)Tundra-Çakal                 D) Savan-Deve

 1. E) Çöl-Kutup tilkisi

3-   *.Kuzey Afrika

*.Avustralya’nın iç kesimleri

*.Asya’nın orta kesimleri

*.Kuzey Amerika’nın batı kesimleri

Yukarıda Dünya üzerinde yayılış alanları verilen biyom hangisidir?

 1. A) Arktik tundra biyomu C) Karışık orman biyomu
 2. B) Ilıman çayır biyomu D) Savan biyomu
 3. E) Çöl biyomu

4-    – Akarsular öç

– Göller

– Denizler

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki su kaynaklarının tümünde gerçekleştirilebilen faaliyetler arasında gösterilemez?

 1. A) Ulaşım B) Turizm C) Sulama
 2. D) Balıkçılık         E) Enerji üretimi

5- Aşağıdaki Dünya haritasında yayılış alanı gösterilen biyomun oluşumundaki en önemli faktör nedir?

 1. A) Okyanusların etkisi
 2. B) Maksimum yağışların yaz mevsiminde görülmesi
 3. C) Sıcaklıkların yıl boyunca yüksek olması
 4. D) Dünya’nın yıllık hareketinin etkisi
 5. E) Sıcaklık ve yağışın yüksek olması

6- Suyun yerle atmosfer arasındaki dolaşımına “su döngüsü” denir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu döngüyü sağlayan olaylar birlikte verilmiştir?

 1. A) Buharlaşma-Yağış
 2. B) Buz erimesi- Donma
 3. C) Terleme- Donma
 4. D) Yağış- Sızma
 5. E) Terleme-Buharlaşma

7-

Yukarıdaki şekilde enerji akışı gösterilmiştir. Şekilde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe her kattaki değişimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Tür sayısı azalır
 2. B) Canlı sayısı azalır
 3. C) Toplam enerji miktarı artar
 4. D) Toplam besin miktarı azalır
 5. E) Vücutta biriken artık oranı artar

8-      I- Bitkilerin fotosentez yapması

II- Kömür petrol ve doğalgazın yanması

III- Su buharının fotolize uğraması

IV- Canlıların solunum yapması

Yukarıda verilenlerden hangileri oksijen sağlamaz?

 1. A) I ve II B) I ve III                   C) II ve III
 2. D) II ve IV              E) III ve IV

9- Denizlerin dip kısmında 200 metrenin altında bitki türleri iyice azalır veya ortadan kalkar.

Bu durumu, aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

 1. A) Tüketici sınıfına giren canlıların artması
 2. B) Güneş ışınları ulaşmadığından fotosentezin zorlaşması
 3. C) Deniz suyu sıcaklığının azalması
 4. D) Planktonların azalması
 5. E) Bakteri ve mantarların artması

10- Doğada bulunan suyun buz halinden sıvı haline, sıvı halden gaz haline, gaz halinden tekrar su haline dönmesine su döngüsü denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi su döngüsü içinde gaz halden sıvı hale geçişe örnek gösterilebilir?

 1. A) Deniz sularının ısınarak buharlaşması
 2. B) Toprakta bulunan suyun ısınarak buharlaşması
 3. C) Buzulların eriyerek suya dönüşmesi
 4. D) Soğuyan hava içindeki su buharının su taneciklerine dönüşmesi
 5. E) Soğuyan hava içindeki su taneciklerinin buz taneciklerine dönüşmesi

Not:   A Bölümü 40 Puan, B , C  ve D Bölümleri

20’şer Puan

Süre Bir Ders Saatidir

B    A    Ş    A    R    I    L    A    R

www.sorubak.com

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.