11.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2014

SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM BİYOLOJİ DERSİ 11. SINIF

 1. YAZILI SORULARI
ADI-SOYADI: 
SINIF-NO: 
PUAN: 

 

 1. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERİ DOĞRU İSE (D), YANLIŞ İSE (Y) ŞEKLİNDE BELİRTİNİZ.
 2. ( D) Meristem doku hücrelerinin üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplâzmalarını kaybetmesi sonucu oluşur.
 3. ( Y ) Sekonder meristeme ait olan ksilem her yıl bir önceki yıla oranla daha az su ve mineral taşır.
 4. ( D ) Kilit hücrelerinde artan K(potasyum) derişimi stoma hücrelerinde Osmotik basıncırı düşmesine ve stomanın açılmasına neden olur sorubak.com
 5. (Y)Mezofil tabakası içinde CO2derişiminin artması stomaların açılmasına neden olur.
 6. (D )Emergenslerin tüylerden farkı epidermis hücrelerinin yanı sıra parankima hatta iletim doku elemanlarının yapısına katılmasıdır.
 7. AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ.
 8. Açık tohumluların iletim demetlerinde ….boruları ve ..arkadaş..hücreleri bulunmaz.
 9. Vazodaki çiçekte suyun taşınmasına …terleme-kohezyon..ve..kılcallık ..etki eder.
 10. Demir minerali bitkide …………………………sentezinde görev alır.Eksikliğinde ……………………………görülür.
 11. Su kültürleri yöntemiyle bitki yetiştirilmesinde en önemli sorun bitki köklerinin………………………………………………dır.
 12. Mineral derişimi emici tüyde, topraktan her zaman daha düşüktür ve daima…aktif taşımayla..alınır.
 13. AŞAĞIDA YAPILANDIRILMIŞ GRİD ŞEKLİNDE HAZIRLANAN SORULARI DOĞRUŞEKİLDE CEVAPLAYINIZ.(13 puan)
1

Emici tüy

2

Sünger parankima

3

giberellin

4

oksin

5

emergens

6

stoma

7

trakeid

8

sklerankima

9

Palizat parankima

10

kollenkima

11

hidatod

12

Taş hücresi

 

 1. Çekirdeksiz meyve oluşumuna neden olan bitkisel hormon hangisidir?

giberellin

 1. Hangileri yeşil renkli klorofil pigmenti taşır?

Stoma,palizat,sünger,kollenkima

 1. Hangileri cansız hücre elemanları taşır?

Sklerankima,trakeid,taş hücresi

 1. Hangileri epidermisin farklılaşması ile meydana gelen yapılardandır?

Emergens,emicitüy, stoma, hidatod

 1. Bitkide fototropizmaya neden olan hormon hangisidir?

oksin

 1. AŞAĞIDA VERİLEN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI DOĞRU ŞEKİLDE ÜZERİNE CEVAPLAYINIZ.
 2. Aynı özellikte ve eşit büyüklükte dört ayçiçeği fi­desi alınarak, aynı özellikteki besleyici çözelti tüp­lerine şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Bu fideler büyüme hızı, en fazla olandan en az olana doğru nasıl sıralanabilir?

 1. A) 1 – 2 – 3 – 4 B) 4 – 3 – 2 -1 C) 1 – 4 – 3 – 2     D) 4 – 2 -1 – 3     E) 3-2-1-4
 2.  Şekilde çift çenekli bir bitkinin genç kökünün enine kesiti verilmiştir.

Bu bitkinin numaralarla gösterilmiş kısımlarından hangisi bitkinin enine büyümesini sağlayan hücreleri ve iletim dokusunu oluşturur?

a)I             b)II         c)III       d)IV       e)V

Yukarıdaki grafikte bir kez sulanan fasulye bitkisinin ,sulamadan sonraki ilk üç gün içersindeki transpirasyon(terleme)hızının günün değişik saatlerdeki ölçümleri verilmiştir.grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Gündeki su kaybı 2. Güne göre daha fazladır.
 2. günde transpirasyon hızının yavaş olması bitkide su miktarının azalmasından kaynaklanır.
 3. Üç gün boyunca transpirasyon hızı genellikle aynı saatlerde artmaya başlamıştır.
 4. Transpiarasyon hızı öğle saatlerinde maksimum seviyededir.
 5. Bitkide su miktarı azaldığında transpirasyonda artma görülmüştür.

Şekilde görüldüğü gibi iki koleoptilin ucu oksini geçirmeyen bir engel ile bölmelendirilmiş, agar blokların üzerine yerleştirilmiştir.

Tek yönlü ışık verildiği düşünülürse, oksin hormonunun hangi bölgelerde diğer bölgelere oranla daha çok toplandığı görülür?

 1. I b) II c) III        d) II-III   e) I-IV
 1. C
 2. B
 3. Birbirinden farklılaşarak oluşan dokular veya yapılarla bunların oluşma sıraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 4. epidermis-mantardoku-lentisel
 5. parankima-sklerankima-lentisel
 6. ep idermis-kollenkima-stoma
 7. kollenkima-sklerankima-hidatod
 8. mantardoku-sklerankima-lentisel
 1. E
 2. Bitkinin hidatodlarından gutasyon yapabilmesi için;
 • Bitkinin çok fazla su alması
 • Yaprak hücrelerinde osmotik basıncın artması
 • Havanın su buharına doymuş olması

Yukarıda verilenlerden hangileri gerçekleşmelidir?

    a)I        b)II         c)III       d)I-III     e)I-II-III

 

 1. Parankima doku bitkide bulunduğu bölüme göre yapısal ve işlevsel farklılıklar gösterir.

Aşağıda bitki bölümlerinin hangisinde bulunan parankima doku hücrelerinde kloroplast miktarı en çoktur?

 1. Mantar tabakanın altında
 2. Genç gövde epidermisinin altında
 3. Çimlenmiş tohumun içinde
 4. Emici tüylerin altında
 5. Genç gövdenin öz bölgesinde
 6. AŞAĞIDA VERİLEN SORULARI DOĞRU ŞEKİLDE CEVAPLAYINIZ.
 7. Nemli bir ortam bitkisinin, kurak ortam adaptasyonunu beklersek aşağıdaki yapılarda nasıl değişiklik olur?

 Kök uzunluğu…………………………………

 Stomaepidermis konumu……………………………………

 Yaprakların aya genişliği……………………………………

 Kutikula kalınlığı……………………………………………

 Kromozom sayısı………………………………………………

 

Dört adet kanarya otu çimlendirilerek oksin deneyleri yapılıyor. Şekildeki gibi çimlenen tohumların kaleoptillerinden sırasıyla I.nin tepe noktası kesiliyor, II. Siyah koni ile kapatılıyor,III.nün üzerine ışık geçirmeyen bir başlık konuluyor, IV.nün gövde kısmı siyah kağıtla kapatılıyor ve kaleoptillere tek yönden ışık veriliyor.Bu koleoptillerden hangilerinde asimetrik yönelim gözlenir?neden? Açıklayınız.

 

 1. a)Makro elementlerden N(azot) bitkiler tarafından hangi formda topraktan alınır?

 

b)Nodül oluşumu hangi bitkilerde görülür?

 

c)Nodül oluşumunu bitki hangi amaçla yapar?

 1. Aşağıda bazı bitkilerin gövdelerinden enine kesitler alınmış ve gözlenen yapılar çizilmiştir. Gösterilen yapıların isimlerini karşılarına yazarak şekillerin altına hangi tür bitkiye ait olduğunu belirtiniz.

 

 1. Stoma ile lentisel arasındaki yapısal ve görevsel farklar nelerdir? Yazınız.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 34 = 37

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.