10.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÖKE CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ TARİH 2 DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

1.Reform nedir? Tanımlayınız. Reform hareketinin sebep ve sonuçlarını yazınız?

2.Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine ne gibi etkileri olmuştur? Osmanlı Devleti bu etkilere karşı ne gibi önlemler almıştır? Açıklayınız

3.Osmanlı ekonomisinin bozulmasının sebeplerini açıklayınız?

4.Tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını yazınız?

5.Osmanlı İmparatorluğundaki hukuk sistemi hakkında bilgi veriniz?

6.17.yy da güneş sistemini bulan bilim adamı………………dır.

7.17.yy da yaşamış Cihannüma adlı kitabın yazarı Osmanlı coğrafyacısı……………dır

8.Sultan III.Murat zamanında İstanbul da rasathane kuran ünlü bilim adamı…………………………dır.

9.Fatih döneminde İstanbul da yetişen ünlü tıp adamı………………………..dır.

10.Osmanlı Devletinin toprak kazandığı son antlaşma…………………………dır.

11.Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan ilk ittifak antlaşması…………dır

12.1593-1606 Osmanlı –Avusturya   Savaşları sonunda ………………antlaşması imzalanmıştır.

13.1736-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Belgrad antlaşmalarının imzalanmasında …………….rolü olmuştur.

14.1768-1774 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda ………………..antlaşması imzalanmıştır.

15.İlk Osmanlı bütçesini …………………düzenlemiştir.

16.(   )18.yy da Osmanlı Devletinin ilk girdiği savaş 1715-1718 Osmanlı –Venedik –Avusturya savaşıdır.

17.(  )1603-1611 Osmanlı-İran Savaşları sonunda  Serav antlaşması imzalanmıştır.

18.(  )Avrupa’da ilk elçilikler lale devrinde açılmıştır.

19.(   )Kırım Küçük Kaynarca antlaşması ile Rusya’ya bırakılmıştır.

20.(   )Osmanlı Devleti Pasorofça antlaşması ile Mora’yı kaybetmiştir.

21.      I.    Fetihlere hız vermek

 1. Daha önce kaybedilen topraklan geri almak
 2. Fransa ve Avusturya’ya karşı ittifaklar yapmak
  1. Denge politikası uygulayarak varlığını devam et­
   tirmek
 3. Avrupa tarzında ıslahatlar yapmak

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’-nin XVIII. yüzyılda takip ettiği politikalar arasında gösterilebilir?

A)lveV                     B)lllveV                C) I ve II

D) IV ve V                    E) II ve V

22.     Osmanlı Devleti önceleri fethettiği yerlere Türk nüfusu yerleştirirken, Karlofça Antlaşmasfndan itibaren kay­bedilen yerlerden gelen halkı Anadolu’da uygun yerle­re yerleştirmeye çalışmıştır. Buna göre;

 1. Merkezi otorite güçlenmiştir.
 2. Anadolu nüfusu artmıştır.
 3. Sınırlar daralmıştır.
 4. Anadolu’da ticari hayat canlanmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve IV                   B) I ve II                 C) II ve III

D) II ve IV                 E) III ve IV

23.     I.    Prut Antlaşması (1711)

 1. istanbul Antlaşması (1724)
 2. Belgrat Antlaşması (1739)

XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen bu antlaşmaların Osmanlı Devleti için ifade ettiği en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Osmanlı için bu antlaşmalar zararına olmuştur.

B)     Osmanlı Devleti Avrupa devleti sayılmıştır.

C)     Osmanlı – Rus dostluğunu pekiştirmiştir.

D)     Osmanlı’nın siyasi ve askeri gücü hâlâ etkilidir.

E)   Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin üstünlüğünü
kabul etmiştir.

24.    XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı  yöneticileri kendilerini Batılı devletlerden üstün görmüşler ve Batıdaki geliş­melere ilgi duymamışlardır. XVIII. yüzyılda ise bu dü­şünce değişmiş ve Batı örnek alınmıştır. Buna göre;

 1. Avrupa devletleri ile anlaşmaların imzalanması
 2. İlk toprak kayıplarının yaşanması
 3. Avrupa’da elçiliklerin açılması
 4. Islahatlar için Avrupa’dan uzmanların getirilmesi
  gelişmelerinden hangileri bu yüzyılda düşüncele­
  rin değiştiğinin doğrudan kanıtı sayılabilir?

A) I ve II     B) II ve III       C) III ve IV

D) I, III ve IV             E) Yalnız IV

.25.     Osmanlı Devleti; Avusturya ve Rusya ile yaptığı 1736-1739 savaşlarını kazanmış ve Avrupa’nın iki büyük devletini yenmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu başarısında;

 1. Avusturya – Rusya arasındaki ittifakın bozulması
 2. I. Mahmut’un askeri ıslahatları
 3. Pasarofça Antlaşması’nın yapılması
  gelişmelerinden hangileri en önemli etken olmuş­
  tur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II                                    C) Yalnız III

D) I ve III                      E) II ve III

Not:Klasik sorular 10 puan ,boşluk doldurmalar 3 puan doğru-yanlış ve test soruları 2 puan değerindedir. www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

81 + = 86

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.