Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf psikoloji 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

 

SALBAŞ LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

istan’ın batı Trakya’daki Türk kültürünü yok etmeye çalışmaları

-Salbaş kültürü Akdeniz kültürü Doğu kültürü

– Salbaş’tanİzmire gelen Merve’nin bunalıma girmesi

Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnek oluşturur?

a) Evrensel kültür- Kültürleşme- Kültürel kimlik

b) Asimilasyon- Kültür şoku- Üst kültür

c) Kültürel farklılık- Evrensel kültür- Kültürel

kimlik

d) Asimilasyon- Alt kültür- Kültür şoku

e) Kültürel yozlaşma- Kültürel kimlik- Alt kültür

 

 

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir?

a) Demokratik dinamik ve ilerleyen bir toplumdur

b) sosyal hareketlilik yaygındır

c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır

d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır

e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur

 

 

 

3-) “Melek ve Suna Edebiyat öğretmenlerinin Mesleğinde çok başarılı bir öğretmen olduğunu ve hatta kendi alanında en iyisi olduğu görüşünde hemfikirdirler.Edebiyat Öğretmeninin Melek ve Suna tarafından takdir görmesi” hangi kavramla ifade edilir?

A) Sosyal statü B) Rol pekişmesi C) Sosyal prestij

 

D) Anahtar statü E) Rol çatışması

 

 

 

4-) Orta tabakanın alt ve üst tabakaya göre daha geniş olması hangi toplumlarda görülür?

 

a) Kast sisteminin uygulandığı toplumlarda

b) Gelişmekte olan toplumlarda

c) İlkel toplumlarda

 

d) Gelişmiş toplumlarda

e) Monarşi ile yönetilen toplumlarda

 

 

 

5-) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?

A) Değerler B) Ahlak kuralları C) Araç gereçler

D) İnançlar E) Gelenekler

 

 

 

6-) Bahar Almanya’dan gelen misafirleriyle iletişim kurmaktan zorlansa da onların yaşam biçimlerini, gözlemler hoşuna gidenleri uygulamaya çalışır, kendi değerlerini de misafirlerine öğretir.

 

Baharın bu davranış biçimi hangi kavramla açıklanabilir?

 

 

 

A)kültür şoku B)Kültürel asimilasyon C)Kültürleşme D)Kültürlenme E)Kültür Merkezciliği

 

 

 

7-)Mehtap ,akşam haberlerinde Ağlama duvarı’nın önünde ağlayıp, ibadet eden İsraillileri görünce “ne kadar saçma böyle ibadet mi olur, duvardan medet umuyorlar.” Diyerek eleştiride bulunur.

 

Mehtap’ın bu eleştirisi kültürde hangi kavramla açıklanır?

 

 

 

A)Kültürel farklılık B)Etnosantrizm(Kültür merkezciliği)

 

 

 

C)Kültür Emperyalizmi D)KültürleşmeE)Alt Kültür

 

 

 

 

 

Alican evlenir, topçu olan soyadı Taşkıran olarak değişir, çeyizini alır eşinin ailesinin yanına yerleşir.Alican’ın evlilik yaptığı toplumda hangi aile türü egemendir?

 

A)Modern Aile B)Pederşahi Aile C)Maderşahi Aile

 

 

 

D)Geleneksel aile E)Çekirdek aile

 

 

 

9-) Serpil’in annesi:”Kızım bak bizim kültürümüzde kadınlar dışarıda fazla dolaşmaz, daha çok ev işlerini kadınlar yapar,toplum içinde yüksek sesle konuşmaz ve gülmezler,ayrıca büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atıp oturmazlar.”Ruveyda’nın babası ise kızını alır karşısına:”Bak evladım bizim dinimizde törenlerin belli bir şekli vardır. Bayram törenleri farklı ,cenaze törenleri farklı şekillerde yapılır.” Biçiminde konuşmalarla kızlarına bilgi aktarmaktadırlar.

 

Aile büyüklerinin bu davranışları ailenin hangi işleviyle ilgilidir?

 

 

 

A)Sevgi İşlevi B)Eğitim İşlevi C)Koruyucu işlevi

 

 

 

D)Toplumsallaştırma işlevi E)Boş zamanları değerlendirme

 

 

 

10-)Aile kurumu batı toplumlarında 1900’ lü yıllarda daha geniş yapıya sahip ve çocuk eğitimi konusunda daha etkin rol almasına rağmen günümüzde bu rolünü başka kurumlara bırakmış ve aile olgusu yok olmaya yüz tutmuş durumdadır.

 

Bu parçada Toplumsal kurumların hangi özelliğini örneklendirir?

 

A)Toplumsal kurumlar ihtiyaçlardan doğar, ihtiyaçları karşıladığı sürece varlığını sürdürür.

 

B)Toplumsal kurumlar toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla içinde değişirler.

 

C)Her toplumsal kurumun kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.

 

 

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır.

 

E)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar.

 

 

 

11-)Berna Heykeltraş olmak istemesine rağmen , babası :”Dinimizde heykellerle uğraşmak günahtır.” Diyerek Berna’yı bu hayalinden vazgeçirir.

 

 

 

Yukarıdaki açıklama Toplumsal kurumların hangi niteliğiyle ilgilidir?

 

 

 

A)Kurumlar ani değişimlere izin vermezler, topluma yeniliğin girmesinde engelleyici rol oynarlar.

 

B)Kurumlar bazen bireyin kendini gerçekleştirmesini, yeteneklerini sergilemesini engeller.

 

C)Kurumlar bağımsız değildirler , birindeki değişim ,diğerlerini de değişime zorlar ,bu da bunalımlara neden olur

 

D)Kurumların toplumdaki önem ve güç dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı toplumlarda din kurumu, bazı toplumlarda siyaset veya ekonomi kurumu etkili olabilmektedir.

 

E)Her kurum Belli ihtiyaçlardan doğar ve belli amaçları vardır.

 

 

 

YANINIZDAKİ ARKADAŞINIZI RAHATSIZ ETMEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-)Hamza ve Mehmet Salbaş’tan sıkılırlar , istanbula gitmeye karar verirler ,orada umduklarından daha kalabalık daha karmaşık bir şehirle karşılaşırlar.Mehmet:”insanlar burada çok rahat davranışlar sergiliyor, ben rahatsız oldum.”Hamza :”Haklısın kanka insanın başı dönüyor ,insan nasıl davranacağını bilmiyor.”Hamza ve Mehmet arasında geçen bu konuşma kültürde hangi kavramla tanımlanabilir?A)Kültürel Şok B)Kültürel Gecikme C)Kültürlenme D)Manevi Kültür E)Kültür Emperyalizmi

 

 

 

 

 

13-)Zeynep Gül ve Durmuş Ali Üniversiteyi bitirir,kendilerine yeni bir yaşam çevresi edinir ,iyi de bir gelire sahiptirler.Oturdukları ev daha önce yaşadıkları evden daha modern yaşam standartları daha iyidir ;ancak yemeklerini daha önce olduğu gibi yer sofrasında yemeye devam etmektedirler ,törensel davranışlarını sürdürürler.

 

 

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A)Maddi kültürel öğeler zaman içinde değişime uğrarlar.

 

B)Bazı durumlarda manevi kültür daha hızlı değişir.

 

C)Kültür toplumsaldır ve toplumun özelliklerini yansıtır ve çözülmeyi engeller.

 

D)Kültür aynı toplumda zamanla değişikliğe uğrar.

 

E)Değişim açısında kültürün manevi unsurları maddi unsurlardan daha dirençlidir.

 

 

 

14-)Rümeysa ile Durdane bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber sıcak ve yüz yüze olan ilişkileri yerini msn ve facebook üzerinde chat yapma biçimine dönüşmüştür , bu durum Rümeysa ile Durdane’nin ilişkisini samimiyetten uzaklaştırmıştır.

 

Bu durum kültür açısından nasıl yorumlanabilir?

 

A)Kültür zaman içinde değişikliğe uğrar.

 

B)Kültür nesilden nesile aktarılır.

 

C)İhtiyaçları karşılamayan kültürel öğeler zamanla ortadan kalkar.

 

D) Kültürel öğelerinin birindeki değişim sosyal ilişkileri etkiler.

 

E)Kültür sosyal bütünleşmeyi sağladığı gibi çözülmeye de neden olabilir.

 

 

 

15-) Büşra köyde tarlada çalışmaktadır,ailesi şehire taşınınca ailesiyle gelerek markette kasiyerlik yapan Dilek’in yerine işe alınır çalışmaya başlar, buna çok sinirlenen Dilek Babasına marketi kendisi için satın almasını ister ve Büşra’nın patronu olur, bu işi beceremeyen Dilek iflas eder, tarlada ırgat olarak çalışmaya başlar.

 

Toplumsal hareketlilik türleri açısından bakıldığından Büşra ve Dilek’in hareketlilik türleri hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 

Büşra’inTarla yerine markette çalışmaya başlaması

 

 

Dilek’in kasiyerlikten patronluğa geçmesi            Dilek’in patronluktan sonra ırgatlık yapması

A)Dikey Hareketlilik       Dikey Hareketlilik            Dikey Hareketlilik

B)Yatay Hareketlilik        Dikey Hareketlilik            Dikey Hareketlilik

C) Dikey Hareketlilik       Dikey Hareketlilik            Yatay Hareketlilik

D) Yatay Hareketlilik       Dikey Hareketlilik            Yatay Hareketlilik

E) Yatay Hareketlilik       Yatay Hareketlilik            Yatay Hareketlilik

 

 

16-) Büşranur Karaisalı’dan istanbul’a Nurselin yanına gezmeye gider ,Nursel arkadaşını gezdirirken ,daha önce görmediğini düşündüğü mekanları tercih eder. Büşranur”bizim oralarda böyle şeyler yok,bu kültürü hiç tanımıyorum. ”Nursel:” bu kültür Türk kültürünü yansıtıyor, asıl ben Karaisalının kültürünü tanımıyorum ;çünkü sizin kültürünüz Bölgesel bir kültürdür.”Şeklinde aralarında bir konuşma geçer.

 

Nurselin “sizin kültürünüz bölgeseldir” cümlesi sosyolojide hangi kavramla tanımlanabilir?

 

 

 

A)Baskın Kültür B)Başat Kültür C) Kültürel Yayılma

 

 

 

D)Kültürel Farklılaşma E)Alt Kültür

 

 

 

17-) Meryem’e göre Sosyal Gelişme ve Sosyal Değişmeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır.Canan ise”hayır gelişme bir durumu belirtir, değişme ise süreçtir,senin yaptığın tanımlama yanlıştır.”Şeklinde bir ifade kullanmaktadır.Hangisinin doğruyu söylediğini örneklerle açıklayıp,kanıtlayınız ve Sosyal Gelişme ile Sosyal Değişme arasındaki farkı belirtiniz.(10 PUAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-)Fadime:”Bizim yemeklerimiz ,oyunlarımız o kadar güzeldir ki onları bizde başkası öğrenip uygulamamalı, bize ait olarak kalmalıdır.”

 

Fadime’nin karşı çıktığı kültürel kavram hangisidir?

 

 

 

A)Kültürel Yayılma B)Kültürel asimilasyon C)Kültürleşme

 

 

 

D)Kültürlenme E)Kültür Merkezciliği

 

 

 

19-) Berna “arkadaşlar toplumsal kurumlar zamanla işlevini yitirebilir, kurumlar sürekli aynı görevleri yerine getiremez.”

 

Alican”Berna’ya katılıyorum;ama şunu da unutmamak gerekir kurumların birindeki değişme diğerlerini de değişime zorlar.

 

Bahar”Kurumlar zamanla birbirlerinin yerine geçebilirler,bir toplumsal kurum görevini zamanla başka kuruma bırakabilir.”

 

Canan”arkadaşlar dediklerinizden haklı olabilirsiniz; ama kurumların en önemli işlevi kültürü nesilden nesile aktarmalarıdır.

 

Ziya Hoca “gençler kurumlar aynı derecede güce sahiptirler,biri diğerinden daha önemli değildir.”

 

Yukarıdakilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

 

 

 

A) Alican- Bahar- Canan B) Canan- Alican

 

C) Berna- Alican- Bahar- Canan D) Berna- Bahar- Ziya Hoca E) Berna- Alican- Bahar- Canan- Ziya Hoca

 

 

 

ZİYA ÖZCAN

 

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

www.sorubak.com

 

Cevaplar:1D-2C-3C-4D-5C-6C-7B-8C-9D-10B-11B-12A-13E-14D-15B-16E-17…..18A-19C

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

92 − 87 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.