Yerel Yönetim Kuruluşları Nelerdir?

1. Yerel Yönetim Kuruluşları a)        il özel idaresi b)        belediye idaresi c)        köy idaresi il özel idaresi: ayrı bir kamu tüzelkişiliği vardır. İl genel idaresi ise devlet tüzelkişiliğini temsil etmektedir. Yerel yönetim olması nedeniyle karar organları o yörede yaşayanlarca secimle başa gelir. Günümüzde önemini yitirmiştir. İl … Devamını oku…