Türklerin İslamiyet’e Girmelerinin Nedenleri

Türklerin İslamiyet’e Girmelerinin Nedenleri: ▪Eski Türk dini ile Müslümanlık arasın- daki benzerlik, ▪Türk toplumu yapısının İslamiyet ile bağdaşması, ▪İslam Medeniyetinden Türklerin etkilen- mesi, ▪Çin ve Müslümanların arasında kalan Türklerin, tarihi düşmanlarına karşılık Müslümanları tercih...