Türklerin İslamiyete Girişi

▪Hz.Ömer’in Sasani Devletini yıkmasıyla beraber Türkler ile Araplar komşu oldu. ▪Hz.Osman zamanında Türkler ile Araplar ilk mücadelelerini etmişlerdir. ▪Emevilerin Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri, İslamiyet’in Müslümanlar arasında yayılmasını önlemiştir. ▪Abbasilerin Türklere değer vermesi ile Arap...