19. yy Sırp ve Yunan İsyanları

A- Sırp İsyanı Nedenleri: 1-Gerileme ve dağılma döneminde Avrupa’ya yapılan seferlerde Sırp topraklarının savaş alanı haline dönmesi 2-Osmanlı Devleti’nin merkezi idaresinin zayıflaması 3-Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik ve bağımsızlık ilkelerinin etkisi, 4-Avusturya ve Rusya’nın Balkanları...