İkinci Beylikler Dönemi

Karamanğulları ▪Konya, Karaman civarında kurulmuştur. Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. ▪Karamanoğlu Mehmet Bey ilk kez Türkçe’yi resmi dil ilan etti. ▪Karamanoğulları kendilerini Selçuklunun mirasçısı gibi gördüğü için Osmanlı Devleti ile en çok mücadele eden...