İslâm’da Kutsal Olan Üç Büyük Mescid Hangileridir?

1- Mescid-i Haram Mekke’de Kâbe’yi çevreleyen câmidir. Kâbe bu mescid’in ortasında bulunmaktadır. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kâbe Allah’a ibadet amacıyla yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir. Kâbe müslümanların kıblesidir. Dünyanın neresinde...