Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919) M. Kemâl, Anadolu’daki komutanlarla görüştükten sonra, yayınladığı genelgede, İzmir’in işgâlinin protesto edilmesini, silâhların teslim edilmemesi, ordunun dağıtılmamasını istemiştir. Genelgeden sonra, Mustafa Kemâl İstanbul’a çağırılmış, reddetmiş, 7-8 Temmuz gecesi Erzurum’da askerlikten istifa etmiştir (5 Ağustos 1921 tarihli Başkomutanlık Kanunu’na kadar sivil kalmıştır).