3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin kaldırma nedenleri: 1.   Milliyetçilik ve milli egemenlik düşüncesi üzerinde kurulmuş olan yeni Türk devletinin yapısıyla saltanat ve halifeliğin bağdaşmaması, 2.   Halife Abdülmecit Efendinin devlet başkanı gibi hareket etmeye başlaması. 3.   Yapılacak inkılap çalışmalarının önünde halifeliğin bir engel gibi görünmesi Halifeliğin kaldırmasının sonuçları: 1.   Laik devlet yapısının oluşturulması için en önemli adım atıldı. 2.   İlerde … Devamını oku…