Bakanlar Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. – Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Bü-yük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. – Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya  milletvekili  seçilme  yeterliğine sahip olanlar  arasından  Başbakanca  seçilir  ve Cumhurbaşkanınca   atanır ;  gerektiğinde Başbakanın  önerisi  üzerine   Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Güvenoyu – Güven  istemi,  ancak   … Devamını oku…