11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI 1- Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz (10) a) Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( …...