11.sınıf inkılap tarihi 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

1- I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 4 (dört) tanesini yazınız? (3+3+2+2) a)Sanayileşmenin gerektirdiği hammadde ve pazar arayışında devletlerin çıkarlarının çatışması, b)Sömürge arayışında çıkar çatışmasının devletleri hızlı bir silahlanma yarışına götürmesi, c)Çıkar çatışması yaşayan devletlerin “Üçlü...