Almaya Osmanlı Devletini neden yanında savaşa koymak istemiştir?

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri 1. Yeni cepheler açılmasını sağlamak. 2. Halifeliğin gücünden yararlanmak. 3. Rusya’ya Boğazlardan gidecek yardımı engellemek. 4. Osmanlının yer altı kaynaklarından yararlanmak. 5. Osmanlı Devleti’nin yer altı kaynaklarından yararlanmak. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yer Almasının Nedenleri 1. İngiltere ve Fransa’nın ittifak tekliflerini kabul etmemeleri. 2. İngiltere ve Fransa’nın … Devamını oku…

Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşına Neden Girdi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girme Nedenleri Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. Son iki savaşta Almanya’dan umduğu desteği bulamayınca İngiltere ve Fransa’ya ittifak teklifinde bulundu. İngiltere, Fransa ise Balkan Savaşı’yla güçsüzlüğü iyice ortaya çıkan ve çıkacak bir savaşta paylaşılması söz konusu olabilecek böyle bir devleti yanlarına almak istemiyorlardı. Ayrıca Boğazlar üzerinde tarihi emelleri olan … Devamını oku…

Osmanlı devleti hangi cephelerde savaşmıştır?

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle; *       Yeni cepheler açılmış, *       Savaş geniş bir alana yayılmış, *     Savaşın süresi uzamış, *      İtilaf devletlerinin Rusya’ya yardım göndermesi engellenmiştir. A)Taarruz Cepheleri       B)  Savunma Cepheleri                                                    C)Yardım Cepheleri     *   Kafkas  *     Kanal Cephesi                   *       Çanakkale Cephesi  *      Suriye-Filistin Cephesi    *       Irak Cephesi *     Hicaz-Yemen Cephesi      *       Galiçya … Devamını oku…

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel ve Özel Sebepleri

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel ve Özel Sebepleri Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri Fransız İhtilalı’nın Etkisi Hammadde Ve Pazar Arayışı Sonucunda Ortaya Çıkan Sömürgecilik Yarışı Devletlerin Bloklara Ayrılması Ve Silahlanma Yarışı Birinci Dünya Savaşı’nın Özel Sebepleri  İngiltere: Almanların güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Amacı sömürgelerini korumaktır.  Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına göz dikmiştir. Almanya: Siyası birliğini geç kurduğundan sömürgecilik … Devamını oku…

1.Dünya Savaşı Sırasında Büyük Devletlerin Durumu

İtalya’nın Durumu : Savaş öncesi gruplaşmalarda Almanya’nın yanında yar alan İtalya, savaş başlayınca tarafsız kalmıştı. 12 Ada ve Güneybatı Anadolu’nun vaad edilmesiyle İtilaf Devletleri yanında savaşa katılmış, sonra Batı Anadolu da vaadedilmiştir. Bulgaristan’ın Durumu : II. Balkan savaşında kaybettiği toprakları geri almak isteyen Bulgaristan Çanakkale Savaşı’ndan sonra Osmanlı yanında savaşa girmiştir. Böylece Osmanlı-Alman kara bağlantısı … Devamını oku…

1.Dünya Savaşı (1914-1918)

I. Dünya Savaşı’ndan Önce Osmanlı Devleti’nin Durumu Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki bilim ve teknik alanında yapılan yenilikleri takip edemedi. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik akımından Osmanlı Devleti olumsuz etkilendi. Osmanlı yönetimindeki milletler ayaklanmaya başladı. Batılı Devletler, Osmanlı Devleti’nin topraklarını sömürge haline getirmek istediler. Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ekonomisi zor durumdaydı. Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin … Devamını oku…