Mitozun Bölünme Evreleri (Kısaca)

**Mitoz bölünme:

→Bir hücreden iki hücre oluşur.
Kromozom sayısı değişmez.
→Çeşitlilik olmaz.

Mitozun amacı:

Tek hücreli canlılarda, üremeyi sağlar.
→Çok hücreli canlılarda; büyümegelişme ve rejenerasyonu (yenilenme) sağlar.
→Bazı çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar. (deniz yıldızı, planarya, hidra …)
→Mitoz bölünme; interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere, 5 evrede gerçekleşir.

1- İnterfaz :Hücre bölünmesine hazırlık evresidir. DNA eşlenir.

2- Profaz :Kromozomlar oluşmaya başlar. Çekirdek ve çekirdek zarı kaybolur.

3- Metafaz : Kromozomlar hücrenin ekvatoral bölgesine dizilir. Kromozomların en net görüldüğü evredir.

4- Anafaz : Kromozomlar biribirinden ayrılır, karşılıklı kutuplara geçer.

5-Telafaz :Çekirdek ve çekirdek zarı tekrar oluşur. Çekirdek bölünmesi tamamlanır.Sitoplazma bölünmesi başlar.

Sitoplazma bölünmesi Sitoplazma bölünmesi sonucu ana canlı ile aynı özellikte 2 yeni yavru hücre oluşur.

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir