Sosyal Bilgiler

İnternette etik ve etik olmayan kurallar

İnternetteki bazı etik kuralları şunlardır. İnternet’i insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Başkalarının İnternet’te yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız. Başkalarının gizli ve…

İşletim Sisteminin Görevleri

İŞLETİM SİSTEMİNİN GÖREVLERİ 1- Bellek ve Disk Yönetimi: Bilgisayardaki tüm hafıza birimlerini yönetir. Bunlar sabit diskler, CD-DVD ROM, Flash Disk,…

Etik nedir? İnternet Etiği Nedir?

ETİK DEĞERLER Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, bunun…

Dijital Yurttaşlık Nedir?

DİJİTAL YURTTAŞLIK NEDİR? Dijital alışveriş yapabilen, Dijital ortamda üretim yapabilen, Dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına…

Bilgisayar Ağ Türleri

BİLGİSAYAR AĞLARI TÜRLERİ Bilgisayar ağları büyüklüklerine göre üç farklı adla isimlendirilir. Bir ağın büyüklüğü o ağa bağlanan cihaz sayısı ve…

Siber zorbalık belirtileri

SİBER(DİJİTAL) ZORBALIK Siber zorbalık: Bir birey veya grubun BİT’i diğer bireylere zarar vermek amacıyla, kötü niyetli ve tekrarlayan bir şekilde…

Bilgisayarın giriş ve çıkış birimleri

GİRİŞ-ÇIKIŞ BİRİMLERİ Giriş Birimleri: Dış ortamdan bilgisayara veri giren donanımlardır: Klavye, fare, kamera, mikrofon, CD, tarayıcı gibi Çıkış Birimleri: Dış…

Bilgisayarın iç ve dış donanımları

Donanım: Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne donanım denir. İç Donanım Birimleri: Bilgisayara kablolu ya da…

Bilgisayarla ilgili temel kavramlar

Bilgi: Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür.…