4. Sınıf Uzaktan Eğitim Sene Sonu Zümre Toplantısı 2020

 ……………….. İLKOKULU

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI DERS YILI SONU

4.SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI

 

Toplantı No: 1

Toplantının Öğretim Yılı  : 2019/2020

Toplantı tarihi:24/06/2020

 TOPLANTIYA KATILANLAR: 

 1. 4A  Sınıfı Öğretmeni: ………………..
 2. 2. 4/B Sınıfı Öğretmeni : ………………..
 3. .4/C Sınıfı Öğretmeni : ………………..

GÜNDEM MADDELERİ: 

 1. . Açılış ve yoklama
 2. dönemin değerlendirilmesi

3-Uzaktan Eğitim  sürecinde yapılan çalışmalar . TRT EBA TV’nin takip edilerek, anlatılan konuyla ilgili EBA üzerinden çalışma gönderilmesi  ve bunların takip edilmesi, Eba canlı ders anlatımlarına azami katılımın sağlanması ve Eba ya girişte karşılaşılan sıkıntılar, Eba üzerinden verilen ödevlerin yapılmasının önemi ,

4-Uzaktan eğitim süreci ve bu süreçte yaşanılan sıkıntılar, öğrencilerin sosyal-duygusal durumlarının desteklenmesi ,motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler,

5-Uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailenin rolü,

6-Çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için ailelere gerekli bilgilendirmeler.

7-Ders çalışma stratejileri, bireysel/grup rehberliği ve öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgilendirme.

8-Covid -19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık , ilçe/i milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması,

9-Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul ,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi,

10-2020/2021 Eğitim öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.

11-Dilek ve temenniler. 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: 

 • Açılış ve yoklama

Zümre toplantısı, Zümre Başkanı ……… , …………. ve …………. ile birlikte yapılmıştır.

 • dönemin değerlendirilmesi 

1.dönemin genel bir değerlendirilmesi zümre başkanı  …………… tarafından yapıldı. Öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu ancak bazı öğrencilerin planlı ve gayretli olmadıklarından dolayı seviyelerinin daha düşük belirtildi.

3-Uzaktan Eğitim  sürecinde yapılan çalışmalar . TRT EBA TV’nin takip edilerek, anlatılan konuyla ilgili EBA üzerinden çalışma gönderilmesi  ve bunların takip edilmesi, Eba canlı ders anlatımlarına azami katılımın sağlanması ve Eba ya girişte karşılaşılan sıkıntılar, Eba üzerinden verilen ödevlerin yapılmasının önemi ,

Zümre Başkanı ………… Dünya da ve ülkemizde yayılan  Koronavirüs salgını nedeniyle ,okullara verilen aranın Ağustos ayına  kadar uzatıldığını hatırlattı.Eğitim –Öğretimin aksamaması ve öğrencilerin eğitimlerinin devam edebilmesi için bu sürecin ‘’Uzaktan Eğitim’’ yoluyla devam ettiğini belirtti.Uzaktan Eğitim’in en önemli ve etkin kaynağının da Eba olduğunu söyledi.Milli Eğitim

Bakanlığı’nın,Eba yoluyla ,öğrencilere 20şer dakikalık ders videoları hazırladığı  ve belirlenen ders programı dahilinde bu derslerin devam edeceği belirtildi.

Okulumuz öğrencilerinin ve velilerin ,bu süreçle ilgili olarak sınıf rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecekleri de eklendi. Eba tv den günlük derslerin ve konu anlatımlarının izlenmesi. Eba canlı ders anlatımlarına katılmaları, Eba girişte karşılaştıkları sorunları öğretmenler ile paylaşıp ortak çözüm bulunmasının sağlanması, Eba üzerinden verilen ödevlerin tarafımdan takip edildiğinin velilerin de bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri ve ödevlerin dersler doğrultusunda yapılması öğrencilerin derslerden uzak kalmasına izin verilmemesi , Öğrenciler öğretmenin gönderdiği etkinlikleri tamamlamaya gayret etmesi gerektiği konusunda velilerin uyarıldığı belirtildi.

…………… Uzaktan eğitim sürecinde ,öğrencilerin derslerden kopmamaları ve evde öğrenmeye devam etmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Eba Tv’de yayınlanan dersler takip edilerek ,öğrencilere işlenen konularla ilgili konu anlatımları, sunumlar, testler, değerlendirme çalışmaları ve ders notları gönderildiğini belirtti.

4- Uzaktan eğitim süreci ve bu süreçte yaşanılan sıkıntılar, öğrencilerin sosyal-duygusal durumlarının desteklenmesi ,motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler,

….. ailelerin  bu süreçte öğrencilere kendilerini kontrol edebilme duygusunu kazandırma , güvenli ortam oluşturma ,çeşitli deneyimler sunmak, öğrencilere sorumluluklar vermek  şeklinde öğrencilerini motive edebileceklerini konularında ailelerin bilgilendirildiğini belirtti,

5-  Uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailenin rolü,

……… bu konuda ailelerin evlerinde: Sanatsal etkinlik saati, Sportif etkinlikler saati. Kitap okuma saati. Günlük tutma saati. Bitki yetiştirme ve bir evcil hayvanın bakımını üstlenme. Kardeşlerle ilgilenme veya aile içi oyun saati. Evde çocuğa yapabileceği görevler yapma ve  Deney yapma saati gibi etkinlikler yapabileceğinin velilere iletildiğini belirtti.

6 Çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için ailelere gerekli bilgilendirmeler.

…………..bu konuda Aileler korku ve kaygılarını yansıtmamaları Yaşlarına uygun şekilde bilgi verilmesi. Çocukların soruları yanıtsız bırakılmaması. Korona virüs haberlerini izlemeleri sınırlandırılması Kişisel temizlikleri konusunda bilgilendirmeleri  ve çocukların bir hobi edinmesinin sağlanması konusunda velilerin bilgilendirildiğini belirtti. 

7 Ders çalışma stratejileri, bireysel/grup rehberliği ve öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgilendirme.

………  velileri öğrencilerin hangi saatler arasında çalışacağı ve neler yapacağı önceden belirlenmesi,

günlük tekrarın yanında haftalık ve aylık tekrarların yapılması,öğrenilen konularla ilgili sorular çözülmesi, ertesi gün göreceği konulara genel olarak göz atılması gerektiği konusunda bilgilendirildiklerini belirtti.

8-Covid -19 salgını süresince alınan tedbirler kapsamında Bakanlık , ilçe/i milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumlar tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması, 

16.03.2020 tarihinden  sonra okullarda  Covid 19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı için,  geri kalan kazanımların sınıf ortamında yüz yüze eğitimle işlenemediği belirtilerek uzaktan eğitim yöntemiyle EBA TV ve EBA üzerinde işlendiği vurgulanmıştır. Yüz yüze eğitim ortamında işleyemediğimiz derslerin kazanımların belirlenmesi yapılıp ekteki telafi planına işlenmiştir.

Ek: Telafi planı ve haftalık ders programı

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE

YAPILAN FAALİYETLERE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU 

 1. Uzaktan eğitim sürecinde 4.sınıf zümre öğretmenleri gerek EBA, gerek EBA TV, gerek diğer medya iletişim araçlarından öğrencilerle iletişim içinde olmuşlardır.
 2. Tüm öğrencilerimize EBA şifreleri verilmiştir. Nasıl giriş yapacakları ile ilgili olarak tüm velilerle birebir görüşmeler yapılmış olup zaman zaman şifre sorunu yaşayan öğrencilerimize tek kullanımlık şifreleri EBA üzerinden tekrar verilmiştir.
 3. Uzaktan eğitim sürecinde sınıfımdaki öğrenci ve velilerin katılımı ile WhatsApp grupları oluşturulmuş, faydalı içeriklerin paylaşımı ile düzenli bilgi alışverişi yapılmış, sürekli iletişim kurulmuştur.
 4. http://www.eba.gov.tr/

gibi bakanlığın internet adresleri üzerinden çalışmalar gönderilmiştir.

 1. MEB ve TRT iş birliği ile hazır hale getirilen EBA TV frekans/kanal bilgileri ile ders programları velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenli olarak paylaşılmıştır.
 2. Öğrenci ve velilerimize EBA kullanım simülasyonları ile EBA platformuna giriş yapma, sayfam ve dersler alanını kullanma, ileti paylaşma vb. konularda bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
 3. “Türkiye´nin tüm GSM Operatörlerinden Türkiye´nin Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği İş Birliği Protokolü” kapsamında EBA içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabileceklere dair bilgiler ile kampanyadan yararlanabilmek için yapılması gerekenler 4. sınıfların velilerine bildirilmiştir.
 4. Öğrenci velilerine uzaktan eğitim ile ilgili EBA Tv’ de yayınlanacak “Bizden” adlı veli kuşağının her akşam saat 20.00’ de başlayacağı, ilk yayında Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK’ un velilere açıklamalarda bulunacağı bilgisi verilmiştir.
 5. Her gün öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili Whatsapp üzerinden soru-cevap, konu anlatımı gibi çalışmalar yapılmıştır.
 6. Her gün öğrencilerimize TRT kanallarında ve EBA’da yayınlanan derslerle ilgili ders kitapları ve Eba üzerinden ödevlendirme yapılmıştır.
 7. EBA TV’de işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrencilere çalışmalar, ödevler, sorular gönderilmiştir.
 8. Veli ve öğrencilerimle her daim iletişim içerisinde olarak kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Okul idaresinin iletişim guruplarında paylaşılmasını istediği tüm bilgilendirmeler zamanında yapılmıştır.
 9. Antalya MEM tarafından gönderilen ve velilere duyurulması istenen tüm çalışmalar hakkında veliler zamanında bilgilendirilmiştir.
 1. Öğrenci velileri evde yapılan çalışmaları fotoğraf veya video olarak bizlere ulaştırmışlardır.
 2. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini öğrencilerimiz aileleri ile birlikte evlerinden, balkonlarından katılmışlar, görselleri ve videoları okul idaresi ile paylaşılmıştır.
 3. Uzaktan Eğitim Döneminde tüm velilerle sürekli iletişim halinde kalınarak aşağıdaki konular sürekli hatırlatıldı:
 • Öğrencilerin sosyal – duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu süreçte ailelere düşen görevler
 • Pandemi sürecinde okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve aileler arasında sağlıklı iletişimin önemi
 •  Uzaktan eğitim sürecinde olası teknoloji bağımlılığının önüne geçilmesinde ailelerin rolü
 • Çocukların her türlü kaygısının en aza indirgenmesi için gerekli bilgilendirmeler
 • Öğrencilerin EBA TV ve canlı derslere katılmalarının önemi ve bu derslere katılım durumlarının takibi
 •  Ders çalışma stratejileri, bireysel/grup rehberliği ve öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler
 •  Okulların açılma süreci ve olası telafi eğitimleri ve içerikleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi

Konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

 • Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun ev interneti olmadığından velilerine ait cep telefonlarından EBA ya bağlanmaya çalıştıklarından EBA iletişim ağından yararlanma bazen yetersiz kalmıştır.
 • Öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun bilgisayar veya tableti olmadığı tesbit edilmiştir.
 • EBA üzerinden Canlı Ders bağlantısına katılımın ¾ oranında olduğu görülmüştür. Bağlanabilen öğrencilerle iletişimde yaşanan aksaklıklardan ötürü bazen görüntü, bazen ses iletişimi sağlanamamıştır.
 • Okul zamanı düzenli olarak sabah erken kalkmaya alışmış olan öğrencilerimizin evde kaldıkları süreçte uyku düzensizlikleri nedeniyle sabah olan Eba dersleri bazen verimsiz geçmiştir.

    9 – Covid-19 salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde okul ,sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi a) Öğrencilerin sınıf içerisinde oturma düzenin belirlenen mesafe ölçülerine göre düzenlenmesine;

 1. b) Öğrencilerimize maske, mesafe ve hijyen kurallarının davranış haline getirilmesi için gerekli kazanımların öğrencilerimize kazandırılmasına ve velilerimizin bilgilendirilmesine,
 2. c) Yüz yüze eğitimden uzun süre uzak kalan öğrencilerimizin sosyal ortama uyumlarının sağlanması için gerekli uyum eğitimlerinin verilmesine,
 3. d) 2020 -2021 Eğitim Öğretim döneminde serbest etkinlik derslerinin yine hızlı okuma teknikleri etkinliklerine ayrılmasına,
 4. e) 2020 -2021 Eğitim Öğretim döneminde eğitim bilişim ağının (EBA) etkin kullanımına devam edilmesine,
 5. f) Salgın döneminde uzun süre sosyal ortamlardan uzak kalan öğrencilerimize sosyalleşebilmeleri için fiziksel ve sosyal aktifiler düzenlenmesine karar verilmiştir.

g)Salgının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi adına, COVID-19 ve ileride olabilecek diğer salgın hastalıklar ile ilgili okulumuz özelinde belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasına,

h)COVID-19 sebebiyle hazırlanan eylem planın çerçevesinde okula giriş ve çıkışlarda, çalışma ortamında, toplantılarda, dinleme alanlarında, servis araçlarında uyulması gereken hususlara titizlikle dikkat edilmesine,

10- 2020/2021 Eğitim öğretim yılında öğrencilerin Covid-19 salgını sürecindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programının planlanması.

Yüz yüze eğitim sürecinde işleyemediğimiz derslerin kazanımlarının normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tamamlayıcı eğitim planı yapılarak belirlenen süre içinde yüz yüze sınıf ortamında işlenmesine karar verilmiş olup işlenmeyen kazanımların üç haftalık sürece  göre  dağılımının yapılarak tamamlayıcı eğitim planı hazırlanmasına karar  verilmiştir.

11- Dilek ve temenniler.

Zümre Başkanı ……………  2020-2021 eğitim öğretim yılının  hayırlı ve başarılı olmasını diledi,               katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

4/A  Sınıf Öğretmeni                         4/B  Sınıf Öğretmeni               4/C  Sınıf Öğretmen

 

OKUL MÜDÜRÜ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 86 = 92

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.