4.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.yazılısı 2015-2016

21/12/2015
ZEYTİNOBA İLKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4-A SINIFI
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

ADI-SOYADI: PUAN:

A-Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştirin.(1×10:10P)

Dayanışma – Mondros – Cirit – Kahve – Kuzeyi -Fransızlar – TBMM – Cumhuriyet – Aile – Soy ağacı
1- ………………………. Ateşkes Antlaşması sonrasında düşmanlar ülkemizin istedikleri şehrini işgal edebileceklerdi
2-Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa…………………….denir.
3- 23 Nisan 1920’de ………………….. açılarak yeni Türk devletinin temeli atıldı.
4- 29 Ekim 1923’te ………………………………….. ilan edilerek yeni devletimizin yönetim şekli resmen belirlenmiş oldu.
5- Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak…………………………………….oluşturabiliriz.
6- Gelen misafirimize …………………… ikramı kültürel özelliklerimizden birisidir.
7- Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesinde ………………………… a karşı savaşılmıştır.
8-………………… at sırtında sopa atılarak oynanan oyundur.
9- Pusulaların ibresi vardır ve ibrenin koyu renkli ucu her zaman ……………………………. gösterir.
10- Türk milleti Kurtuluş savaşında en büyük ……………………………örneğini göstermiştir.
B- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlar “Y” yazınız.(1×10:10P)
 (….) Adana,Hatay ve Gaziantep Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.
 (…..) Atalarımız hiç oyun oynamamışlardır.
 (…..)Atatürk 19 Mayıs 1919 da Samsuna çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır.
 (…..)Kış mevsiminde hava ılık olur.
 (…..)Yağmur,sis,kar birer hava olayıdır.
 (…..)Güneşin doğduğu taraf batı yönüdür.
 (…..)Kadınların nüfus cüzdanları pembe renklidir.
 (…..)Futbol Türklerin ata sporudur.
 (…..)Keloğlan,Nasrettin hoca bizim milli kültürümüzü yansıtır.
 (…..)Cumhuriyetten önce devletimizin adı, Selçuklu Devletiydi.
C-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(4X18:72p)
(1,2 ve 3. soruları yandaki krokiye göre cevaplayınız.)
1. “A” otomobili hangi yöne gitmektedir? B
A. doğuya B. batıya C. kuzeye D. güneye
2. Park, okulun hangi yönündedir? G A
A. güney B. Kuzey C. batı D. doğu
3. Aşağıdakilerden hangisi pastanenin kuzey yönünde değildir?
A. B otomobili B. okul C. mavi otomobil D. banka
4-Aşağıda verilenlerden hangisi Türk millî kültürünü yansıtan değerlerden biri değildir?
A. Kına geceleri B. Sünnet düğünleri
C. Asker uğurlamaları D. Yılbaşı Kutlamaları
5-Ağaç ve taşların yosun tutan yüzleri hangi yönü gösterir?
A) Kuzey B) Güney
C) Doğu D) Batı
6-Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz?
A) Ev B) Sokak
C) Ülke D) Hastane
7-“23 Nisan 1920” tarihinin önemi aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Osmanlı Devleti’nin yıkılması
C) Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
D) TBMM’nin açılması
8-Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesinde kimlere karşı mücadele edilmiştir?
A) İngilizlere B) Ruslara
C) Yunanlılara D) Fransızlara
9-Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimiz hakkında bilgi edinmemizi sağlamaz?
A) Dedemize ait İstiklal Madalyası
B) Şehrimizdeki yeni köprülerin fotoğrafları
C) Anne ve babamızın evlilik fotoğrafları
D) Anneannemizin düğün resimleri
10- Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A. Dağ
B. Deniz
C. Baraj
D. Göl
www.sorubak.com
11-“Herhangi bir yerde, bir günde meydana gelen hava olayları o yere ait ……………………………. gösterir.”
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. sıcaklığını B. nemini
C. hava durumunu D. yağış miktarını
12-Hava durumunun nasıl olacağını bilmek hepimiz için önemlidir. Aşağıdaki mesleklerden hangisi için hava durumunu bilmek daha da önemlidir?
A) öğretmenlik B) denizcilik
C) avukatlık D) marangozluk
13-Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden değildir?
A) Karınca yuvaları B) Ağaç yosunları
C) Pusula D) Dalgaların yönü
14-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?
A) Yöneticiliği B) Öğreticiliği
C) Sorumsuzluğu D) İleri Görüşlülüğü
15-Aile tarihini yazarken, aşağıdakilerin hangisinden aile geçmişi hakkında bilgi edinemeyiz?
A. fotoğraflar B. Bilgisayar
C. eski eşyalar D. yaşlı insanlar
16-Dördüncü sınıf öğrencisi olan İlknur aşağıdakilerden hangisine sahip olamaz?
A ) Sürücü Belgesi B ) Nüfus Cüzdanı C ) Kütüphane kartı D ) Öğrenci Kimliği
17-Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir?
A) Çalışkan olmak B) Uzun boylu olmak
C) Sarı saçlı olmak D) Mavi gözlü olmak
18- Gün içerisinde havanın nasıl olacağına ilişkin tahminleri nereden öğrenemeyiz?
A. Televizyon B. Kitaplar
C. İnternet D. Radyo

19- Yönümüzü bulmak için birçok yöntemden faydalanabiliriz. Bunlardan 4 tanesini aşağıya yazınız. (2×4:8P)
1. ………………………………………….. 3- …………………………………………
2. ………………………………………….. 4-………………………………………….

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.