12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

1. Kuran’da “Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza mesh edin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da (yıkayın)…” (Mâide,6) buyrularak aşağıdakilerden hangisi emredilmiştir?
a) Namaz b) Oruç c) Gusül d) Abdest e) Teyemmüm

2. “(Müşrikler) Dediler ki: o (hayat dedikleri) şey, dünya hayatımızdan başkası değildir; ölürüz, diriliriz, Ve bizi ancak dehr (zaman) helâk etmektedir.’ Halbuki onların bu sözlerinde hiçbir ilimleri yoktur. Onlar ancak zanda bulunuyorlar. ” (Casiye,24) ayetinden anlaşılan temel mana aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikler Ahiretin varlığına inanmamaktadır.
b) Allah müşriklere azap edecektir.
c) Dünya hayatı son derece kısıtlıdır.
d) Müşrikler okuma-yazma bilmemektedir.
e) Müşrikler zaman kavramından çok korkmaktadır.

3. Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdir etmesine dini terim olarak ne ad verilir?
a) Kaza b) Kader c) Rıza d) Kehanet e) Mucize

4. Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasına dini teri olarak ne ad verilir?
a) Kaza b) Kader c) Rıza d) Kehanet e) Mucize

5. “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesinin dini terminolojideki adı nedir?
a) Kelime-i Şehadet b) Kelime-i Tevhid
c) Tahmid d) Telbiye e) Telkin

6. Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesine ne ad verilir?
a) Ölüm b) Ahiret c) Kıyamet d) Mahşer e) Sırat

7. Dini literatürde, Recep ayının 27. gecesine denk gelen, Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın manevî huzuruna yaptığı yolculuğa ne ad verilir?
a) Regaib b) Berat
c) Kadir d) Miraç e) Mevlid

8. “Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesi” şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevbe b) Dua c) Niyaz
d) Kul hakkı e) Adak
9. Hasan YGS’ye son derece ciddi olarak hazırlanmış, bütün konuları tekrar etmiş ve bol bol deneme sınavı çözmüştür. 11 Nisan 2010 Pazar günü sınav başlamadan hemen önce “Allah’ım ben üstüme düşen bütün vazifeleri yapmaya çalıştım. Sen sonunu hakkımda hayreyle” diye dua etmiştir.
Hasan’ın sınava tam hazırlanıp sonucunu Allah’a bırakması dinimizde hangi kelimeyle ifade edilir?
a) Teşekkür b) Teheccüd c) Tevekkül
d) İstihare e) İstişare

10. Mustafa ve arkadaşları sınav stresini atmak için Hasan Dağı’na pikniğe gitmişler. Mustafa öğle namazını kılmak için abdest alacaktır. Ancak bütün aramalarına rağmen su bulamamıştır. İkindi vakti de çok yaklaşmıştır…
Mustafa bu durumda ne yapması gerekir?
a) Temiz toprakla teyemmüm alması gerekir
b) Namazı kazaya bırakması gerekir
c) Aksaray’a dönünce kılması gerekir
d) Fidye olarak bir fakiri doyurması gerekir
e) Abdestsiz de olsa namazı kılması gerekir

11. Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlık bir namazdır. Üçüncü rekatında Kunut için tekbir alınır. Ramazanlarda Teravih sonrası cemaatle kılınır.
Tanımı verilen namazın adı nedir?
a) Teheccüd b) Vitir c) Evvabin
d) Kuşluk e) İşrak

12. Yüce Allah Kuran’da “…Elindekileri sakın saçıp savurma çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir.(İsra, 26-27) buyurmak suretiyle aşağıdakilerden hangisini yasaklamıştır?
a) Şeytana tapmayı
b) Elimizde fazla mal bulundurmayı
c) Cimriliği
d) İsrafı
e) Sokakları kirletmeyi

13.
I-Kuran’a göre; ölü değil diridirler, cennet nimetlerinden yararlanırlar.
II-Elbiseleri çıkarılmadan ve yıkanmadan gömülürler.
III-Anne baba başta olmak üzere yakınlarına şefaat (af talebi) hakkı verilir.
IV-Kul hakkı hariç bütün günahları affedilir.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturursak, paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Nebîler b) Peygamberler c) Velîler
d) Dervişler e) Şehitler

14. Adamın biri Nasrettin Hoca’ya “Hocam, bir tepsi baklava gidiyor” demiş. Hoca Merhum, “Bana ne?” demiş. O kimse, “Fakat Hocam sizin eve gidiyor” deyince Hoca da, “Öyleyse sana ne?” cevabını vermiştir.
Nasrettin Hoca’nın bu tutumuna anlamca en yakın ayet, hadis veya atasözü hangi seçenekte verilmiştir?
a) “Komşusu açken tok yatan, bizden değildir.” (Hadis)
b) “Dilin kemiği yoktur.” (Atasözü)
c) “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme.” (Ayet)
d) “Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.”(Atasözü)
e) “Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.”(Hadis)

15. Mahzumoğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kureyşliler şerefli bir kabileden olan bu kadının cezalandırılmasını istemiyorlardı. Üsâme bin Zeyd’i Peygamberimiz çok seviyordu. Onu kırmayacağını biliyorlardı. Üsame’yi araya koyarak, Peygamberimizin bu kadına ceza vermemesini ricacı için gönderdiler. Peygamberimiz, Hz. Üsame’ye şöyle buyurdu: “İsrailoğulları bu gibi taraf tutmaları yüzünden helak oldular. Bunlar fakirlerine en şiddetli ceza verirken, nüfuzlu ve zengin olanlarına ceza vermezlerdi. Allah’a yemin olsun ki, bu suçu işleyen kızım Fatma da olsa yine de cezalandırırım.”
Bu olay peygamberimizin hangi yönünü en fazla vurgulamıştır?
a) Adaletli oluşu b) Bağışlayıcı oluşu
c) Cesaretli oluşu d) Kararlı oluşu
e) Güvenilir oluşu

16. Her yıl Nisan ayında, içinde bulunduğumuz haftada kutlanan ve Peygamberimizin dünyaya teşriflerini hatırlatan haftanın adı nedir?
a) Gül Haftası b) Diyanet Haftası
c) Mevlid Haftası d) Kutlu Doğum Haftası
e) Peygamber Haftası

17.
I-Hicret esnasında Ebu Bekir’le beraber Sevr mağarasında iken Müşrikler mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Allah Resulü (sav) Ebu Bekir’e “Korkma Allah bizimle beraberdir.” buyurmuştur.
II-Bir gün Medine dışında bir gürültü duyulmuş ve düşmanın saldırdığı sanılmıştı. Peygamber (sav) herkesten önce atına atlayarak olay yerine ulaşmış ve arkasından yetişenlere endişelenecek bir şey yok diye teskin etmişti.
III-630 yılındaki Huneyn savaşında İslam ordusu dar bir geçitte düşman ordularının ani saldırısına uğradı ve dağıldı. Allah Resulü atını düşmana doğru sürerek “Nereye gidiyorsunuz. Ben Allah’ın Resulüyüm. Ben Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’im” diyerek ordusunu topladı.
Yukarıdaki üç olayın ortak yönü Hz. Peygamberin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
a) Cesaretli oluşu b) Merhametli oluşu
c) Bağışlayıcı oluşu d) Savaş stratejisi
e) Sabırlı oluşu

18. Peygamberimizin hadisine göre “gerçek pehlivan” kimdir?
a) Güreşte rakibini yenen
b) Güreşte sırtı hiç yere gelmeyen
c) Savaşta düşmanları bozguna uğratan
d) Kızdığında öfkesini yenen
e) Dostlarına ikram eden

19. Atatürk diyor ki: “Her fert dinin öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da ………………..”
Atatürk’ün bu özdeyişini en doğru tamamlayan kelime hangisidir?
a) Mekteptir b) Camidir
c) Medresedir d) Kur’an Kursudur
e) Ailedir

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?
a) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Hadis-i Şerif)
b) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 256)
c) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
d) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana)
e) “Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kafirun, 6)
21. Makalat isimli eserinde “dört kapı kırk makam” prensibine göre görüşlerini açıklayan tasavvuf bilgini kimdir?
a) AhmetYesevi b) Mevlana
c) Yunus Emre d) Hacı Bektaş-ı Veli
e) Ebu Hanife

22. Aşağıdakilerden hangisi kütübü sitte yazarları içinde yer almaz?
a) Müslim b) Tirmizi
c) Hâkim d) Ebu Davud
e) Buhari

23. İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?
a) Tasavvuf b) Akaid
c) Tefsir d) Hadis
e) Kelam

24. Alevilik- Bektaşilik düşüncesine mensup olanların müzik eşliğinde yaptıkları ayine ne ad verilir?
a) Ayin b) Zikir
c) Semah d) Sohbet
e) Semâ

25. Müslüman, hür, ergenlik çağına gelmiş, akıl sahibi erkeklerin Cuma günü cemaatle Cuma Namazı kılmalarının hükmü nedir?
a) Farz b) Vacip
c) Sünnet d) Müstehap
e) Mübah

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir