12.sınıf din dersi 2.dönem 2.sınav 2014-2015

Ş.KOÇHİSAR TEKNİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETÎM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II.DÖNEM 2. TEST SINAVI SORULARIDIR
ALDIĞI NOT:

Adı Soyadı:
Sınıfı-No :
1 A B C D E 14 A B C D E
2 A B C D E 15 A B C D E
3 A B C D E 16 A B C D E
4 A B C D E 17 A B C D E
5 A B C D E 18 A B C D E
6 A B C D E 19 A B C D E
7 A B C D E 20 A B C D E
8 A B C D E
9 A B C D E
10 A B C D E
11 A B C D E
12 A B C D E
13 A B C D E

1. Aşağıdakilerden hangisi kütübü sitte içinde de yer alan kitaplardan biri değildir?
A)Müslim B) Darimi C)Buhari D)Tirmizi E)Nesai

2.Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?
A)Yüce bir ahlak sahibi olması B)Müminlere çok merhametli olması C)Nazik ve yumuşak kalbi olması D)İnsanlar arasından seçilmiş olması E)Yeme, içme ve giyim tarzı

3. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile Hz. Muhammed’in en doğru şekilde anlamış oluruz ?
A)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek B)Sadece onun gibi giyinerek C)Sadece onun yediklerini yiyerek
D)Sadece onun gibi oturarak E)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tövbe için gerekli değildir?
A) Niyet B)Samimiyet C) Sağlıklı olmak
D) Kararlılık E) Pişmanlık

5. Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
A)’Güçlü kimse, güreşte galip olan değil, kızgınlık anında kendisine hakim olandır’.
B) ‘Kimilerine bir yüzle, kimilerine de başka bir yüzle yaklaşan iki yüzlüler insanların en kötülerindendir’.
C)’Birbirimize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekemezlik yapmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz…’
D) ‘Biriniz sırt üstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.’
E) ‘İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmemelerini istemediğin şeydir.’

6. Aşağıdaki hadislerden hangisi fiili sünnete örnektir?
A)’İlim, müminin yitiğidir,nerede bulursa onun hakkıdır.’
B) Abdullah b. Zeyd ‘Ben Hz. Peygamberi şöyle abdest alırken gördüm’ demiştir: ‘ Ağzına ve burnuna su verdi. Sonra üç defa yüzünü, üç defa sağ kolunu üç defa sol kolunu dirsekleriyle beraber yıkadı. Tekrar su alarak başını mest etti. Sonrada temizleninceye kadar ayaklarını yıkadı.’’
C)’Ben sizinle şakalaşsam da doğru sözden başka bir şey söylemem.’’
D)’Komşusu, kötülüklerden güvende olmayan kimse vallahi iman etmiş olmaz.’
E)‘Ben ancak öğretmen olarak gönderildim.’

7. Aşağıdakilerden hangisi sünnet için söylenemez?
A)Sünnet Hz. Peygamberin takip ettiği yoldur.
B) Sünnet Hz. Peygamberin hayatında prensip haline getirdiği fiillerdir. C) Sünnet Kur’an’ın bir açıklaması ve uygulamasıdır. D) Sünnet Hz. Peygamberin yalnızca takrirlerinden ibarettir.
E) Sünnet Hz.Peygamberin hayatında prensip haline getirdiği davranışlardır
8. Aşağıdakilerden hangisi hicri II. asırdan itibaren tasavvufi düşüncenin olgunlaşmasına katkı sağlayan düşünürlerden biri değildir?
A)Beyazidi Betami B)Cüneydi Bağdadi C)Ebu Zer Gıfari
D)Ahmet Yesvi E)İbn Arabi
9. Kişinin iç dünyasına eğilerek kendisini yanlışa ve kötüye sevk eden kötü duygulardan arınması için şahsiyet terbiyesi yapması ve benliğini arındırmaya çalışmasına ne ad verilir?
A) Sebat B)Riyazet C) Mücahede D)Sabır E)Seyrüsülük

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın merhametli, tövbeleri kabul edici, günahları örtücü ile ilgili isimlerinden biri değildir?
A)Kahhar B)Rahim C) Tevvab D)Afuvv E) Settar

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tövbenin yararlarından biri olamaz?
A) İnsanın olumlu düşünmesine katkı sağlar B)Ümit ve sevgiyi artırır C)Vicdanı rahatlatır D)İnsanın özgürlüğünü kısıtlar E)İnsanın sosyalleşmesine katkı sağlar

12.Peygamberimiz, insanların ölünce sevaplarının yazıldığı amel defterinin kapanacağını, ancak bazı insanların öldükten sonra da sevaplarının yazılmaya devam edeceğini haber vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştiren kimse
B) İhtiyaç sahibi birine sadaka veren kimse
C) Herkesin faydalanabileceği eser yazıp, ilme katkı sağlayan kimse
D)Okul, hastane gibi insanların sürekli kullanabileceği eserler bırakan kimse
E) Cami, çeşme gibi insanların sürekli kullanabileceği eserler bırakan kimse

13. Hoşgörü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hoşgörü, farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılayarak saygı göstermektir.
B) İslam dini hoşgörü dinidir.
C) Varlığını mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için bireyin huzurlu ve hoşgörülü bir ortamda yaşaması gerekir.
D) Olumsuz davranışlar yapan, daha sonra hatasını anlayıp telafi etmek için çaba gösteren kimseler, hoşgörüyle karşılanmalıdır.
E) Hoşgörü, toplumsal yozlaşmanın sebeplerindendir.

14. Aşağıdakilerden hangisi bağışlamanın sağladığı yararlar arasında gösterilemez?
A)Bağışlama diğer insanların teşekkür duygularını harekete geçirir. B)Bağışlama sayesinde insan diğer insanların gözünde saygın bir yer kazanır
C) Bağışlama insanı ümitsiz yapar
D)Bağışlama sayesinde insan huzurlu ve mutlu olur
E)Bağışlayan kişi Allah’ın hoşnutluğunu kazanır

15. ‘ ‘Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı anne babaya aittir. Ana ve babanın bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Ergin dinini seçmede özgürdür.’’ (Medeni kanun, madde:34)
Yukarıdaki kanun maddesinde vurgulanmak istenen temel düşünce hangisidir?
A) Gelenek ve göreneklere bağlılık B)Yönetime katılım C)Aile birliğine ve kişiliğine saygı D) Din ve vicdan hürriyeti
E)Sosyal devlet anlayışı

16. Hz. Peygamberin söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir?
A) Sünnet B)Tefsir C)Fıkıh D) Akaid E)Kelam

17. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden biri değildir?
A)Kutsal kitabı vardır B)Peygamberi vardır
C) Ahiret inancı vardır D)Allah tarafından gönderilir. E)Ölen insanın ruhu bir başka bedende tekrar doğar

18.Sinagog aşağıdaki dinlerin hangisinin ibadet yeridir?
A)Budizm B)Yahudilik C)Hıristiyanlık D)Hinduizm E)Şintoizm

19. Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerinden biri değildir?
A)Hinduizm B)Budizm C)Caynizm D) Şintoizm E) Sihizim

20. I. ‘Ey iman edenler!… Doğrularla beraber olun.’’(Kur’an-ı Kerim)
II. ‘…Hile yapmayın.’’ (Tevrat)
III. ‘Ne mutlu yüreği temiz olanlara.’’ (İncil)
IV. ‘Nirvanaya ulaşmanın ilk şartı doğruluktur.’’ (Budizm)
V. ‘Doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt.’’ (Konfiçyanizm)
Yukarıdaki verilerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğruluk Budizm’in inanç esaslarındandır. B)Doğruluk İslam’ın prensiplerindendir C)Doğruluk evrensel bir ilkedir D)Kalb temizliği Hıristiyanlığın bir esasıdır E)Aldatmamak Tevrat’ın emirlerindendir

NOT:Her sorunu doğru cevabı 5 puan,süre 25 dakikadır.Başarılar….
Faruk BULAT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

65 + = 69

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.