Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf biyoloji 1.dönem 3.yazılı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  BALABAN LİSESİ  12.A SINIFI YAZILI YOKLAMA SINAVI

A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1- Bitkilerde gerçekleşen solunum ve fotosentez olayları dikkate alındığında,aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Bitkiler gündüz O2 üretir.
 2. B) Bitkiler hem gece hem gündüz CO2 üretir.
 3. C) Bitkiler gündüz CO2 kullanır.
 4. D) Bitkiler gündüz O2 kullanmaz.
 5. E) Bitkiler gece özümlemelerinde CO2 kullanmaz.

2- 6 molekül glikozun yakıldığı bir oksijenli solunumda krebs çemberinde kaç molekül CO2 çıkışı olur?

 1. A) 12 B) 24 C) 36        D) 48         E)  60

 

3- Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerin yapısında bulunmaz?

 1. A) fosforik asit B) glikoz C) riboz şeker      D) deoksiriboz şeker    E) azotlu organik bazlar

 

4- DNA ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Adeninin karşısına Timin gelir
 2. B) Adenin / Timin = Guanin / Sitozin
 3. C) Guaninin karşısına Sitozin gelir
 4. D) Adenin ile Timin arasında 3’lü hidrojen bağı vardır
 5. E) Guanin ile Sitozin arasında 3’lü hidrojen bağı vardır.

 

5- Bir ailede anne, A özelliği bakımından baskın fenotiptedir ve bu özelliğin çekinik genini de taşımaktadır (heterozigot).

Babanın genotipi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa, çocukların fenotipinde bu çekinik özellik kesinlikle görülmez?

 1. A) AA          B) Aa         C) aa        D) xAy      E) aay

6- Dihibrit çaprazlada oluşabilecek genotip çeşidi, fenotip çeşidinden ne kadar fazladır?

 1. A)  9 B)  6 C) 5              D) 4           E) 3

 

7-  I.Resesif     II. Dominant      III.Eksik baskın

Yukarıda verilen karakterlerden hangilerinde, fenotipe bakılarak genotip kesin olarak söylenebilir?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız III   C) I ve II
 2. D)  I ve III E)  II ve III

 

8- Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 1. A) baskınlık   B) eş baskınlık          C) çok alellik
 2. D) dihibritlik     E) çekiniklik

 

9- Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz?

 1. A) ATGG  B) ATTA      C) ATUG
 2. D) GGGG   E) GCTA

 

10- Ribozom üzerinde 3000 nükleotitden sentezlenen protein zincirinde kaç adet peptid bağı bulunur?

 1. A) 2999 B) 1501      C) 1499    D) 1000           E) 999

 

11– mRNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Tekrar tekrar kullanılmaları
 2. B) Tek dizi nükleotit taşımaları
 3. C) Aminoasitleri bağlamaları

D)Nükleotidlerden yapılmış olmaları          

 1. E) Biyolojik şifreyi taşımaları

B.Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.

1- Kontrol çaprazlaması hangi amaçla yapılır?

2- EeRrmmNn genotipindeki bir bireyin eRmN genotipinde gamet meydana getirme oranı nedir?

3-Genotipi AaRrKk   X    AarrKK olan bireylerden meydana gelecek bireyin aRK fenotipinde olma olasılığı nedir?

4-Aşağıda proteinin yapısına katılan X ve Y aminoasitlerinin tRNA daki antikodonları, Z aminoasidinin ise mRNA daki kodonu verilmiştir.

X in tRNA daki antikodonu : GCU

Ynin tRNA daki antikodonu : ACG

Z nin mRNA daki kodonu : AUC

Bu aminoasitlerin Y-Z-X şeklinde kodlanmasını sağlayan DNA daki nükleotit dizini gösteriniz.

5- DNA sının her iki ipliğindeki bazıları normal azot içeren bir bakteri,2 defa ağır azotlu, 1 defa da normal azotlu ortamda arka arkaya 3 defa bölünüyor.

Oluşan bakteri DNA larından kaç tanesinin her iki ipliği de normal azot taşır?

6- Bir dihibrit çaprazlamada, iki özellik bakımından homozigot  siyah saçlı ve uzun kirpikli bir birey ile  sarı saçlı ve kısa kirpikli bir birey çaprazlandığı zaman  F1 ve F2 deki bireylerin genotiplerini ve fenotiplerini gösteriniz.

( Siyah saç, sarı saça baskındır. Uzun kirpik, kısa kirpiğe baskındır.)

7- A Rh  kan grubundan olan anne ile B Rh  kan grubundan olan babanın; 1.çocukları 0 Rh, 2.çocukları A Rh, 3. çocukları ise B Rh  kan grubundan olmuştur.

Kan gruplarıyla ilgili olarak; bu ailedeki anne, baba, 2. ve 3. çocukların genotipleri nedir?

 

8-  Oksijenli solunumda 2 molekül fruktoz 1,6 difosfat  kullanılıyorsa,sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla net kaç ATP üretilir?

Kan grubuGenotipiPlazmadaki antikorAlyuvardaki antijen
A
B
AB
OO

 9-

 OKTAY APAYDIN    

     Biyoloji Öğretmeni                                                                                                                                                                    

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

98 − = 92

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.