11.sınıf kimya dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Özel Kılıçaslan Lisesi
2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi
11. Sınıflar I. Dönem III. Yazılı Yoklama
Adı Soyadı : Aldığı Not :
Numarası :

1) Aşağıdaki soruları doğru (D)- yanlış (Y) şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)

a. Ortak iyon çözünürlüğü artırır. ( )
b. Tuzların çözünme yönü maximum düzensizlik yönüdür. ( )
c. Kimyasal denge olayı dinamik bir olaydır. ( )
d. Gazların sudaki çözünürlüğü genelde endotermiktir ( )
e. Cl- iyonları genelde suda iyi çözünür.( )

2) Aşağıda verilen maddelerin suda çözünme denklemlerini yazarak Kç bağıntılarını yazını? (Her soru 2 puan)

a. CaCO3(k) ↔
b. Mg3(PO4)2(k) ↔
c. Cr2(SO4)3(k) ↔
d. Ca3N2(k) ↔
e. XaYb ↔
Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız? (Her soru 10 puan)
1. 1)
Tepkime hızına etki eden faktörleri yazınız?

2. 2)
3. 0,8 mol SO3 konularak dengeye ulaşıldığında, SO3 gazının % 50 ‘sinin ayrıştığı görülüyor. Aynı sıcaklıkta SO2 gazının mol sayısını 0,2’ ye düşürmek için kaptan kaç mol SO3 uzaklaştırılmalıdır ? ( )

 

 

 

 

 

3)
4. Belli bir sıcaklıkta 2,5 litre doymuş demir (II) hidroksit, çözeltisi 2,70 mg Fe(OH)2 içerdiğine göre, Fe(OH)2 bileşiğinin bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değerini hesaplayınız. ? (Fe(OH)2 : 90 )

 

 

 

 

 

5. 4)
6. Belli bir sıcaklıkta 500 mL 0,01 M Na2CO3 çözeltisinde en fazla 0.2 mg CaCO3 çözünebildiğine göre, CaCO3 ün;
7. a. 5 litre arı suda,
8. b. 2 L 0.1 M CaNO3 çözeltisinde kaç gram çözüle bileceğini hesaplayınız?
9. CaCO3: 100

 

 

 
5)
10. Eşit hacimlerde 2,8.10-4 M Pb(NO3)2 çözeltisi ile derişimi bilinmeyen KI çözeltisi karıştırılıyor. Deneyin yapıldığı koşullarda çözünürlük çarpımı 1,4.10-8 olan PbI2 ‘ün çökmemesi için KI derişimi en fazla kaç molar olmalıdır?

 

 

 

 

 

6)
11. 100 mL 2,0.10-3 M Ca(NO3)2 ile 100 mL 2.10-3 M KF çözeltileri karıştırılıyor.
12. CaF2 için 25 oC ta çözünürlük çarpımı Kç = 4.10-11 olduğuna göre ;
13. a. Çökme olur mu ?
14. b. Olursa kaç mol CaF2 çöker ?
15. c. Çözeltideki her bir iyonun derişimi kaç molar olur?

 

 

 
7)

0,2 M 600 ml NaOH çözeltisiyle 0,1 M 400 ml Mg(NO3)2 çözeltileri karıştırıldığında ortamda bulanan Mg+2 ve OH- iyonları derişimi nedir?
Mg(OH)2 için Kç: 1,6 x 10-8

 

 

 

 
8)
16. Cl- ve I- iyonlarının her birinin derişimi 1,0. 10-3 M olan çözeltiye yavaş-yavaş katı AgNO3 ekleniyor. Sadece çözeltideki I- iyonlarını AgI halinde çöktürmek için Ag+ iyonları derişimi en az ve en çok kaç molar olmalıdır ?
AgCl için Kç = 1,6.10-10
AgI için Kç = 1,5.10-16
www.sorubak.com

 

 
Başarılar dilerim
Mehmet TURK Ü.Murat TUNÇ
Kimya Öğretmeni www.sorubak.com Okul Müdürü

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

62 − = 57

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.