11.sınıf kimya dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Özel Kılıçaslan Lisesi
2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi
11. Sınıflar I. Dönem III. Yazılı Yoklama
Adı Soyadı : Aldığı Not :
Numarası :

1) Aşağıdaki soruları doğru (D)- yanlış (Y) şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)

a. Ortak iyon çözünürlüğü artırır. ( )
b. Tuzların çözünme yönü maximum düzensizlik yönüdür. ( )
c. Kimyasal denge olayı dinamik bir olaydır. ( )
d. Gazların sudaki çözünürlüğü genelde endotermiktir ( )
e. Cl- iyonları genelde suda iyi çözünür.( )

2) Aşağıda verilen maddelerin suda çözünme denklemlerini yazarak Kç bağıntılarını yazını? (Her soru 2 puan)

a. CaCO3(k) ↔
b. Mg3(PO4)2(k) ↔
c. Cr2(SO4)3(k) ↔
d. Ca3N2(k) ↔
e. XaYb ↔
Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız? (Her soru 10 puan)
1. 1)
Tepkime hızına etki eden faktörleri yazınız?

2. 2)
3. 0,8 mol SO3 konularak dengeye ulaşıldığında, SO3 gazının % 50 ‘sinin ayrıştığı görülüyor. Aynı sıcaklıkta SO2 gazının mol sayısını 0,2’ ye düşürmek için kaptan kaç mol SO3 uzaklaştırılmalıdır ? ( )

 

 

 

 

 

3)
4. Belli bir sıcaklıkta 2,5 litre doymuş demir (II) hidroksit, çözeltisi 2,70 mg Fe(OH)2 içerdiğine göre, Fe(OH)2 bileşiğinin bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değerini hesaplayınız. ? (Fe(OH)2 : 90 )

 

 

 

 

 

5. 4)
6. Belli bir sıcaklıkta 500 mL 0,01 M Na2CO3 çözeltisinde en fazla 0.2 mg CaCO3 çözünebildiğine göre, CaCO3 ün;
7. a. 5 litre arı suda,
8. b. 2 L 0.1 M CaNO3 çözeltisinde kaç gram çözüle bileceğini hesaplayınız?
9. CaCO3: 100

 

 

 
5)
10. Eşit hacimlerde 2,8.10-4 M Pb(NO3)2 çözeltisi ile derişimi bilinmeyen KI çözeltisi karıştırılıyor. Deneyin yapıldığı koşullarda çözünürlük çarpımı 1,4.10-8 olan PbI2 ‘ün çökmemesi için KI derişimi en fazla kaç molar olmalıdır?

 

 

 

 

 

6)
11. 100 mL 2,0.10-3 M Ca(NO3)2 ile 100 mL 2.10-3 M KF çözeltileri karıştırılıyor.
12. CaF2 için 25 oC ta çözünürlük çarpımı Kç = 4.10-11 olduğuna göre ;
13. a. Çökme olur mu ?
14. b. Olursa kaç mol CaF2 çöker ?
15. c. Çözeltideki her bir iyonun derişimi kaç molar olur?

 

 

 
7)

0,2 M 600 ml NaOH çözeltisiyle 0,1 M 400 ml Mg(NO3)2 çözeltileri karıştırıldığında ortamda bulanan Mg+2 ve OH- iyonları derişimi nedir?
Mg(OH)2 için Kç: 1,6 x 10-8

 

 

 

 
8)
16. Cl- ve I- iyonlarının her birinin derişimi 1,0. 10-3 M olan çözeltiye yavaş-yavaş katı AgNO3 ekleniyor. Sadece çözeltideki I- iyonlarını AgI halinde çöktürmek için Ag+ iyonları derişimi en az ve en çok kaç molar olmalıdır ?
AgCl için Kç = 1,6.10-10
AgI için Kç = 1,5.10-16
www.sorubak.com

 

 
Başarılar dilerim
Mehmet TURK Ü.Murat TUNÇ
Kimya Öğretmeni www.sorubak.com Okul Müdürü

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.