10.sınıf toplum ve aile dersi 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2014-2015

Adı-Soyadı:……………………………………………………… Sınıfı:…./….  No:……            Puan:………

 

ALİ OSMAN KONAKÇI KIZ TEKNİK ve MESLEK LİSESİ

10/C,10/D SINIFLARI TOPLUM ve AİLE DERSİ 2014-2015 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz (2’şer puan).
 1. ( ) Gebelikten korunmak için doğal yöntemleri kullanmak yeterlidir.
 2. ( ) Bir kadının yumurtlaması iki âdet döneminin ortasındadır.
 3. ( ) Bir kondom bir çok kere kullanılabilir.
 4. ( ) Doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron içerir.
 5. ( ) Karar verme, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkânlar arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin toplamıdır.
 6. ( ) Değer yargıları her toplumda, her zaman geçerliliğini korur. Bunlar başarı, sevgi, saygı, güven, özgürlük, sağlık, rahatlık, bilgi, beceri, sanat, din gibi konular olabilir.
 7. ( ) Değerlendirme, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir.
 8. ( ) Amaçlar değişen şartlara uymayabilir, gerçekleşmeyebilir ama, mevcut kaynaklar ile ulaşılabilmelidir.
 9. ( ) Karar vermede bazı seçenekler  incelenmeden hemen rededilebilir.

 

 1. Aşağıdaki cümleleri kutu içerisindeki sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız (2’şer puan).

mesane-suni dölleme-vazektomi-fallop-döllenme-menstruasyon-sağlıklı-sık doğum-uzun-doğumlar-nesiller-erkek-epididim-rahim-uretra

 1. Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de……………….……..……..yapmaktır.
 2. Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden………..……….olmaları, çocuk sahibi olmalarının temel koşuludur.
 3. Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen ………………, annenin sağlığını tehdit etmektedir.
 4. Aile planlamasının amaçlarından biri de daha sağlıklı………..……. yetişmesini sağlamaktır.
 5. Rahmin her iki yanında boynuz gibi yer alan tüplere………..………tüpleri denir.
 6. Erkek uretrası, kadın uretrasına göre çok daha…….………….…dur.
 7. ……………………artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin sperm kanallarının bağlanmasıdır.
 8. Bebeğin cinsiyetini daima………….…….ten gelen cinsiyet kromozomu belirler.
 9. Erkeğin üreme hücresi sperm ile kadının üreme hücresi yumurtanın buluşup spermin yumurta içine girmesine ………….…………….denir.
 10. Kadınlarda âdet kanamasının olduğu döneme………………………….….denir.

 

 1. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yazınız (10’ar puan).
 2. Döllenme nedir? Suni döllenme yöntemlerini maddeler halinde yazınız.
 3. Aile planlamasının amaçlarını nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
 4. Aile planlaması yöntemlerinden doğal yöntemler nelerdir? Yazınız. Bu yöntemler etkili midir? Açıklayınız.
 5. Aile planlamasında kullanılan hormonal metodlar nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
 6. Karar vermeyi etkileyen etmenler nelerdir? Bunlardan ‘değer yargıları’nın karar vermedeki etkilerini açıklayınız.

6.Karar verme aşamaları nelerdir? Yazınız. Bunlardan, planlama yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini     maddeler halinde yazınız.

Başarılar…

CEVAPLAR

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisi kadın dış üreme organlarından biri değildir?
 2. A) Büyük dudaklar
 3. B) Pubis tepesi
 4. C) Labie minör
 5. D) Uterus
 6. Aşağıdaki organlardan hangisi bebeğin büyüyüp geliştiği organdır?
 7. A) Vagina
 8. B) Rahim
 9. C) Fallop tüpleri
 10. D) Yumurtalık
 11. Vagina ağzında ince bir zar şeklinde bulunan organın adı nedir?
 12. A) Hymen
 13. B) Vestibul
 14. C) Klitoris
 15. D) Anüs
 16. Menstrüasyon hangi hormonun salgılanması sonucu oluşur?
 17. A) Testesteron
 18. B) Ostrojen
 19. C) Prolaktin
 20. D) Troksin
 21. Aşağıdaki organlardan hangisinde östrojen ve progesteron hormonları salgılanır?
 22. A) Ovarium
 23. B) Vajina
 24. C) Uterus
 25. D) Barholin bezi
 26. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme hücresidir?
 27. A) Penis
 28. B) Yumurta
 29. C) Prostat bezi
 30. D) Sperm
 31. Sperm nerede yapılır?
 32. A) Yumurtalıklarda
 33. B) Prostat bezinde
 34. C) Testislerde
 35. D) Testis kapsüllerinde

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19

 1. Menstruasyon olayında aşağıdakilerden hangi organın rolü yoktur?
 2. A) Uterus
 3. B) Yumurtalıklar
 4. C) Fallop tüpleri
 5. D) Testis
 6. Aşağıdakilerden hangisi erkeğe ait bir kısırlık nedenidir?
 7. A) Ovulasyonun olmayışı
 8. B) İnmemiş testis sorunu
 9. C) Yaş
 10. D) Vajinaya ait hastalıklar
 11. İleri derecede erkek kısırlığında hangi yönteme başvurulur?
 12. A) Süzme yöntemi
 13. B) Tüp bebek
 14. C) Mikroenjeksiyon
 15. D) Yumurta dondurma

DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

 1. Ailelerin istedikleri zaman istenilen sayıda çocuk sahibi olmalarına …………denir.
 2. Aile planlaması, hem …….. hem de ………. için geliştirilmiş güvenilir etkili

metotlardır.

 1. Evli çiftlerin evlenmeden önce ……………………….………geçmesi gerekmektedir.
 2. Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de………

……..……..yapmaktır.

 1. Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden…………….olmaları,çocuk sahibi

olmalarının temel koşuludur.

 1. Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen ………….., annenin

hayatını ve sağlığını tehdit etmektedir.

 1. Aile planlamasının amaçlarında biri de daha sağlıklı……………. yetişmesini

sağlamaktır.

 1. Aile planlamasının………………….……….yararı,.erken ve genç yaşta olan

doğumları önlemektir.

 1. Aile planlamasının…………… ……..………..yararlarından biri de prematüre

doğumları azaltmasıdır.

 1. ……………………………….. erken ve genç yaşta olan doğumları önler.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

29

UYGULAMALI TEST

 Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak aile planlamasının yararları ile ilgili bir el

broşürü hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 1. Aile planlamasının yararları ile ilgili araştırma yaptınız mı?
 2. Aile planlamasının yararlarını anne, çocuk ve toplum sağlığı

açısından ele alarak sınıflandırma yaptınız mı?

 1. Edindiğiniz bilgileri doküman hâlinde topladınız mı?
 2. Konu ile ilgili resim elde ettiniz mi?
 3. Topladığınız bilgilerle resimleri ilişkilendirdiniz mi?
 4. Hazırladığınız materyallerle el broşürü oluşturdunuz mu?
 5. Hazırladığız broşürleri yakın çevrenize dağıttınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli

 

( ) Doğal korunma yöntemlerinden biri de takvim yöntemidir.

 1. ( ) Gebelikten korunmak için doğal yöntemleri kullanmak yeterlidir.
 2. ( ) Bir kadının yumurtlaması iki âdet döneminin ortasındadır.
 3. ( ) Yumurtanın ve spermlerin canlı kalmaları göz önüne alınarak on dördüncü günün

üç gün öncesi ve üç gün sonrası tehlikeli dönemdir.

 1. ( ) Bir kondom bir kereden fazla kullanılabilir.
 2. ( ) Spiral rahim içine yerleştirilen küçük plastik bir araçtır. Bakır ve hormon içeren

tipleri vardır.

 1. ( ) Diyafram en çok kullanılan gebelikten korunma yöntemidir.
 2. ( ) Hormonal metotlar en etkili gebelikten korunma yöntemlerinden biridir.
 3. ( ) Doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron içerir.
 4. ( ) Aylık iğneleri emziren kadınlar kullanabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

40

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

 1. Rahmin her iki yanında boynuz gibi yer alan tüplere…………….denir.
 2. Ortalama olarak her iki yumurtalıkta toplam……………………yumurta bulunur.
 3. Erkek uretrası, kadın uretrasına göre çok daha………dur.
 4. ……………………artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin sperm kanallarının

bağlanmasıdır.

 1. Bebeğin cinsiyetini daima…………..gelen cinsiyet kromozomu belirler.
 2. Erkeğin üreme hücresi sperm ile kadının üreme hücresi yumurtanın buluşup spermin

yumurta içine girmesine ……………..denir.

 1. Kadınlarda âdet kanamasının olduğu döneme………….denir.
 2. ……… …………………………………..kolun iç kısmına yerleştirilen ve kibrit çöpü

büyüklüğünde silikon çubuklardır.

 1. Sık aralıklarla aşırı doğum ………….. …………………….. tehlikeye sokar.
 2. Aylık iğne düzenli olarak ayda bir kez kas içine …………………. uygulanır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının ekonomik yönden önemini açıklar?
 2. A) Doğurganlık sayısı çoğalmalıdır.
 3. B) Nüfus sayımı sık sık yapılmalıdır.
 4. C) Bakılabilecek sayıda çocuk yapılmalıdır.
 5. D) Daha sık kürtaj yapılmalıdır.
 6. Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının duygusal açıdan önemini açıklar?
 7. A) Anne ve baba sevecen olmalı
 8. B) Ruh sağlığı açısından hazır olmalı
 9. C) Yaşam standartları yükselmeli
 10. D) Maddi imkânları yükselmeli
 11. Prezervatif ile korunmanın en önemli yararı nedir?
 12. A) Çocuk düşürmeleri önlemek
 13. B) Kolay uygulanabilmesi

MODÜL DEĞERLENDİRME

41

 1. C) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması
 2. D) Ekonomik olması
 3. Aile planlamasının anne açısından yararları nelerdir?
 4. A) Bebek ölümlerinin azalması
 5. B) Doğumun uygun yaş ve zamanda olması
 6. C) Bebeklerin sağlıklı büyümesi
 7. D) Annelerin çocuklarına eğitim vermesi
 8. Aşağıdakilerden hangisi gebeliği önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerdendir?
 9. A) RİA
 10. B) Geri çekme
 11. C) Doğum kontrol hapı
 12. D) Norplant

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz

 

 

( ) Karar verme, çeşitli amaçlar, bunlara ulaştıracak yollar, araçlar ve imkânlar

arasından seçim ve tercih yapmakla ilgili zihinsel, bedensel ve duygusal süreçlerin

toplamıdır.

 1. ( ) Değer yargıları her toplumda, her zaman geçerliliğini korur. Bunlar başarı, sevgi,

saygı, güven, özgürlük, sağlık, rahatlık, bilgi, beceri, sanat, din gibi konular olabilir.

 1. ( )Amaç belirlenen sona ulaşmak için esas alınan fikir, bir faaliyetin hedefi, sonu

veya nedenidir.

 1. ( ) Amaçlar değişen şartlara uymayabilir, gerçekleşmeyebilir ama, mevcut kaynaklar

ile ulaşılabilmelidir.

 1. ( ) Değerler adetleri kuralları temsil eden genellikle fazla düşünme gereği

duyulmadan kabul edilmiş kalıplar, alışkanlıklardır.

 1. ( ) Yaşam standardı yaşamı sürdürmek için bireylere sağlanan mal, servis, hizmet ve

doyurucu diğer unsurlardır.

 1. ( ) Bireylerin ihtiyaç ve isteklerini belirlemede standart fonksiyonellik ve rahatlık

olmalıdır.

 1. ( ) Değerlendirme, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması

gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir.

 1. ( ) Kontroller sırasında görülen ve sonucu olumsuz derecede etkileyecek durum

varsa, anında müdahale edip düzeltme imkânı yaratılmalıdır.

 1. ( ) Planlama amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir.
 2. ( ) Karar vermede hiçbir seçenek incelenmeden hemen rededilmelidir.
 3. ( ) Karar vermede probleme çözüm olacak alternatifler belirlenmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt

 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız.

 1. …………… ………………. …………………………ekonomik, sosyal ve teknik kararlar genel

başlıkları altında toplanabilir .

 1. Ekonomik kararların alınmasında.kaynakları en verimli biçimde kullanarak,………

…………… kaynak ile en çok tatmini sağlama ilkesi amaçlanmaktadır .

 1. Ekonomik kararlar öncelikle en alt düzeyde yer alan …………………….. …………………….

için alınmaktadır

 1. ……………………. …………………… kişisel bazda incelendiğinde; amaçlanan yaşam

standardına ulaşma, çocukları amaçlanan yaşam standardına ulaştırma ve eğitim

kazandırma, finansman bakımından başarılı olma ve yaşlılık için mali güvenlik

düzeyine ulaşma çabalarıdır.

 1. Sosyal kararlar ………………. ya da ………. ……………………….. üzerinde odaklanır.
 2. Bireysel değerler, çatışmalarla karşı karşıya gelen……………. ………………..

durumundaki kimseye yol gösterirler

 1. Bireysel değerlerin bilincinde olma ve çatışmaları bilme ………………

……………………verme konusunda başlangıç noktasıdır.

 1. Sosyal kararlar ……………………… özellikte kararlardır.
 2. Sosyal bir çatışma durumunda, sosyal grup için önceden kararlaştırılmış bir amaç

yoktur. .amaçlar karar işleminin bir parçası olarak…………………. ………….

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

27

MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 1. ( ) Karar vermede en son öğe karar verilecek bir problem ya da ihtiyacının

bulunduğunun ve bu problem ya da ihtiyacın önemli olduğunun saptanmasıdır.

 1. ( )Bireyler ve aileler bilgi toplamanın önemsizliğini kabul etmelidirler.
 2. ( ) Karar vermede alternatifler belirlenirken kullanılan bilgi kaynakları test

edilmelidir

 1. ( )’’ Sosyal kararlar ‘’ değerler ya da rol çatışmaları üzerinde odaklı değildir.
 2. ( ) Sosyal kararlar hem ailede hem de toplumda birleştirici özellikte kararlardan

değildir.

 1. ( ) Bireyler ekonomik kararlar verirken, kaynak kullanımına ilişkin masrafları, tatmin

ya da kaynak kazancı yönünden yararını kıyaslama yapmazlar.

 1. ( )Beyin Fırtınasında karar verirken temel amaç herhangi bir konuda çok sayıda

düşünce üretmektir.

 1. ( ) İyi bir karar zamanında alınandır.
 2. ( ) Kararsızlığın ortaya çıkmasında kişilik yapısı etkili değildir
 3. (…)Kararsız kişiler karar verirken seçeneklerini önem derecesine göre sıralamalıdırlar.
 4. ( )Aşırı kararsızlık karşıdaki insanı öfkelendirir.
 5. ( )Sağlıksız ya da şişirilmiş bir özgüvene sahip kişiler çoğu zaman çok kolay karar

verirler.

 1. ( )Kararsızlık yaşayan kişilerin mantığını kullanarak karar vermesi

kolaylaştırılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

28 www.sorubak.com

 

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 D

4 Y

5 Y

6 D

7 D

8 Y

9 D

10 Y

11 Y

12 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 karar verme

uygulamaları

2 en az

3 fizyolojik

ihtiyaçlar

4 ekonomik başarı

5 değerler,

rol çatışmaları

6 karar

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


87 − = 83

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.