10.sınıf psikoloji 2.dönem 2.sınav 2014-2015

………………………………… 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
ADI VE SOYADI: SINIF-NO: 24.05.2015
———————————————————-B———————————————————————
1) Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman 12 saniyenin altında koşamamıştır.
Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
B) Bazı stresler başarıyı engeller.
C) Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır.
D) Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.
E) Güçlü motivler enerjiyi artırır.

2) Yaşı tutmadığı için yasal nedenlerle sürücü ehliyeti alamama sosyal engellemeye, ehliyet sınavında aşırı heyecanlandığından sürücü belgesi alamama ise psikolojik engellemeye birer örnektir.
Bu örneklerden hareketle aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Engellemeler hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
B) Engelleme, çaresizlik ve öfkeye neden olur.
C)Engelleme, bireyin kendisinden veya çevresinden kaynaklanabilir.
D) Çevreden kaynaklanan engellemenin bir kısmı fiziki nedene dayanır.
E) Engelleme sonucunda yaşanan gerilimin şiddeti güdülenmenin şiddetine bağlıdır.

3) Müşterisiyle tartışan bir şoförün, yardımcısını azarlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Yüceltme B) Ödünleme C) Bastırma
D) Yön değiştirme E) Yansıtma

4) I- Zekâ II- Kişilik III- Beslenme ihtiyacı IV- Yetenek
Yukarıdakilerden hangileri insandan insana farklılık gösteren bireysel özelliklerdendir?
A) I-II-IV B) II-III C) I-IV D) II-III- IV E) I-III

5) Pikniğe gitmek isteyen ancak evde ders çalışmak zorunda kalan bir öğrencinin durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Yaklaşma -yaklaşma çatışması B) Yaklaşma- Uzaklaşma çatışması
C) Yüceltme mekanizması D) Polyanna mekanizması
E) Uzaklaşma -Uzaklaşma çatışması

6) Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir.
Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir?
A) Neşeli olma B) Dışa dönük olma C) İçe dönük olma
D) Çabuk sinirlenme E) Doğruluk

7) Birçok insanın pek tehlikeli görmediği bir durum karşısında şiddetli korkuyla tepki veren bir kişinin fobisi olduğu söylenir. Birey genelde korkusunun mantıksız olduğunu bilir, yine de korkusunun önüne geçemez.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “fobi ” nin tanımına yer verilmiştir?
A) Fobiler süreklilik gösterir. B) Çeşitli türde fobiler vardır.
C) Fobiler öğrenmelerden kaynaklanır.
D) Fobi, herhangi bir şeyden duyulan mantık dışı ve yoğun korkudur.
E) Fobiler günlük yaşama engeller oluşturur.

8) En önemli belirtisi aşırı kuşku ve gururdur. Hasta takip edildiğine, zehirlenmek istendiğine inanır. Kendini bir padişah, bir kral gibi görür.
Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?
A) Fobi B) Şizofreni C) Mani – Depresif
D)Histeri E) Paranoya

9) Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri olamaz?
A)Alkol bağımlılığı B) Meslek seçimi C) Kalıtım
D)Ateşli hastalık E) Olumsuz çevre şartları

10) “ Kimlik bunalımı”, bireyin kimlik duygusu kazanabilmek için yaşadığı bir mücadele sürecidir. Bu mücadele aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde yaşanır?
A) Yaşlılık Dönemi B) Ergenlik Dönemi C) Bebeklik Dönemi
D) Yetişkinlik Dönemi E) Çocukluk Dönemi

11) Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellemeye örnektir?
A) Aileyi üzmemek için istenilen her davranışı yapmama.
B) Boy kısalığı nedeniyle dolabın kapağını açamama
C) Havanın soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamamak
D) Ertesi gün olacak sınav kaygısıyla uyuyamama.
E) Aşırı heyecan nedeniyle toplum önünde konuşamamak.

12) Utanılacak bir davranış ve suç olduğunu bildiği halde, sınavda kopya çekerken yakalanan bir öğrencinin “başkaları da kopya çekiyor” demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?
A) Özdeşim kurma B) Yüceltme C) Yansıtma
D) Bahane bulma E) Kaçma

13) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir insanda görülmesi beklenen bir durum değildir?
A) Çevresiyle uyumlu olması B) Zaman zaman kaygı duyması
C) Gerçeklerden kopuk olması D) Yaşamaktan zevk alması
E) Sorunları çözebilecek güçtedir

14) Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin ortaya çıkmasında rol oynayan nedenlerden değildir?
A) Bireyin yaşam enerjisinin güçlü olması
B) Peş peşe yaşanan gerginlikler
C) Yaşanan sorunlarda aşırı kaygılanma.
D) Stres süresinin uzun olması.
E) İş hayatında olumsuzlukların yaşanması veya işsizlik.

15) Bir şeyi çok isteyip elde edemediğimizde ve beklentilerimiz gerçekleşmediğinde şiddetli bir gerilime düşeriz. Psikolojide bu duruma ne ad verilir?
A)Depresyon B) Hayal kırıklığı C) Şizofren
D) Çatışma E) Anormallik

16) Bir üvey anne, çevredeki insanların kendini kınama kaygısından kurtulmak için üvey çocuklarına aşırı ilgi gösterisinde bulunmuştur.
Bu üvey annenin davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Yön değiştirme B) Kaçma C)Bastırma
D) Yansıtma E) Karşıt tepki geliştirme

17) Bir araştırmada, farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâ düzeylerindeki benzerliğin, aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur.
Bu bulguya dayanarak, zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir?
A) Kalıtımın B)Eğitimin C) İlgilerin D)Deneyimlerin E)Beslenmenin

18) Psikolojik Savunma mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?
A) Stres yaratan gerçekleri ortadan kaldırmazlar.
B) Geçici olarak ruh sağlığını korurlar.
C) Sorunu çözüme ulaştırarak sürekli bir rahatlama sağlarlar.
D) Sürekli kullanılırsa insanın ruh sağlığını bozabilir.
E) Engelleme ve çatışmaların getirdiği gerginliği azaltır.

19) Aşağıdaki davranışlardan hangisinde zekânın rolü en azdır?
A) Toplumla barış içinde olma
B) Geçmiş tecrübelerden yararlanma
C) Yeni durumlara uyum sağlama
D) Şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme
E) Davranışların sonuçlarını tahmin etme

20) Zekâ bölümü “90-110 “arasında olan zekâ grubu, hangisiyle ifade edilir?
A) Dahi B) Normal zeka C) Üstün zeka D) Embesil E) İdiot
≈≈Cevaplarını cevap Anahtarına işaretlemeyi UNUTMA!.. ≈≈

Adı Soyadı:
Sınıfı: NO : ……….

CEVAP ANAHTARI
1 A B C D E 11 A B C D E
2 A B C D E 12 A B C D E
3 A B C D E 13 A B C D E
4 A B C D E 14 A B C D E
5 A B C D E 15 A B C D E
6 A B C D E 16 A B C D E
7 A B C D E 17 A B C D E
8 A B C D E 18 A B C D E
9 A B C D E 19 A B C D E
10 A B C D E 20 A B C D E
Not: Test sorularının doğru cevabı 4 puandır.

B-Aşağıdaki soruları cevaplayınız. ( 20 puan)
1. Psikonevrotik bozukluklar nedir (3)? Başlıca türleri nelerdir(4)? Depresyonu kısaca açıklayınız(3).

2- Aşağıdaki psikoloji ile ilgili verilen kavramları kısaca açıklayınız.

Polyanna(Tatlı limon)(3):
Soyut zekâ(2):
Çatışma(3):

Yüceltme (2):
NOT: Süre 40’dır.

B

“İçinden gelmeyene dışarıdan verilen öğüdün faydası yoktur.”
Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.
Aristotales

“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.”
( Honore De Balzac)

www.sorubak.com
………………………… 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI: SINIF-NO: 24.05.2014
——————————————————– A ——————————————————————
1) En önemli belirtisi aşırı kuşku ve gururdur. Hasta takip edildiğine, zehirlenmek istendiğine inanır. Kendini bir padişah, bir kral gibi görür. Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?
A) Fobi B) Şizofreni C) Mani – Depresif
D) Paranoya E) Histeri

2) Aşağıdaki davranışlardan hangisinde zekânın rolü en azdır?
A) Toplumla barış içinde olma
B) Şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme
C) Yeni durumlara uyum sağlama
D) Geçmiş tecrübelerden yararlanma
E) Davranışların sonuçlarını tahmin etme

3) Karakter, toplumdaki ahlaksal değer yargılarına göre biçim-lenmiş, bireyin düzenli ve süreklilik kazanmış davranış özel-liklerinin sistemli bütünlüğüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “karakter” yönü ağır basan bir kişilik özelliğidir?
A) Dürüst olma B) Sinirli olma C) Tez canlı olma
D) Soğukkanlı olma E) İçe kapanık olma

4) I- Kişilik II- Beslenme ihtiyacı III- Zekâ IV- Yetenek
Yukarıdakilerden hangileri insandan insana farklılık gösteren bireysel özelliklerdendir?
A) II-III-IV B) II-III C) I-IV D) I-III- IV E) I-III

5) Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri olamaz?
A)Alkol bağımlılığı B) Ateşli hastalık C) Kalıtım
D) Olumsuz çevre şartları E) Meslek seçimi

6) Psikolojik Savunma mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır?
A) Stres yaratan gerçekleri ortadan kaldırmazlar.
B) Geçici olarak ruh sağlığını korurlar.
C) Sorunu çözüme ulaştırarak sürekli bir rahatlama sağlarlar.
D) Sürekli kullanılırsa insanın ruh sağlığını bozabilir.
E) Engelleme ve çatışmaların getirdiği gerginliği azaltır.

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellemeye örnektir?
A) Boy kısalığı nedeniyle dolabın kapağını açamama
B) Aileyi üzmemek için istenilen her davranışı yapmama.
C) Havanın soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamamak
D) Ertesi gün olacak sınav kaygısıyla uyuyamama.
E) Aşırı heyecan nedeniyle toplum önünde konuşamamak.

8) Utanılacak bir davranış ve suç olduğunu bildiği halde, sınavda kopya çekerken yakalanan bir öğrencinin “başkaları da kopya çekiyor” demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?
A) Yansıtma B) Yüceltme C) Özdeşim kurma
D) Bahane bulma E) Kaçma

9) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir insanda görülmesi beklenen bir durum değildir?
A) Çevresiyle uyumlu olması B) Zaman zaman kaygı duyması
C) Yaşamaktan zevk alması D) Gerçeklerden kopuk olması
E) Sorunları çözebilecek güçtedir

10) Bir şeyi çok isteyip elde edemediğimizde ve beklentilerimiz gerçekleşmediğinde şiddetli bir gerilime düşeriz. Psikolojide bu duruma ne ad verilir?
A)Depresyon B) Şizofren C) Hayal kırıklığı
D) Çatışma E) Anormallik

11) Bir grup arkadaşıyla havuza gitmek ve başka bir grup arkadaşıyla da Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek isteyen bir öğrencinin durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Yüceltme mekanizması B) Yaklaşma- Uzaklaşma çatışması
C) Yaklaşma -yaklaşma çatışması D) Polyanna mekanizması
E) Uzaklaşma -Uzaklaşma çatışması
12) Zekâ bölümü “90-110 “arasında olan zekâ grubu, hangisiyle ifade edilir?
A) İdiot B) Embesil C) Üstün zeka D) Dahi E) Normal zeka

13) Bir araştırmada, farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâ düzeylerindeki benzerliğin, aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur.
Bu bulguya dayanarak, zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir?
A) Kalıtımın B)Eğitimin C) İlgilerin D)Deneyimlerin E)Beslenmenin

14) Büyük kardeşin, çevredeki insanların kendini kınama kaygısın-dan kurtulmak için küçük kardeşlerine aşırı ilgi göstermektedir. Bu büyük kardeşin davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Yön değiştirme B) Kaçma C)Bastırma
D) Yansıtma E) Karşıt tepki geliştirme

15) Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir. Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir? A) Neşeli olma B) Çabuk sinirlenme
C) İçe dönük olma D) Doğruluk E) Dışa dönük olma

16) Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin ortaya çıkmasında rol oynayan nedenlerden değildir?
A) Yaşanan sorunlarda aşırı kaygılanma.
B) Peş peşe yaşanan gerginlikler
C) Bireyin yaşam enerjisinin güçlü olması
D) Stres süresinin uzun olması.
E) İş hayatında olumsuzlukların yaşanması veya işsizlik.

17) Penaltı atışını auta atan bir futbolcunun kale direğini tekmelemesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Yüceltme B) Ödünleme C) Yön değiştirme
D) Bastırma E) Yansıtma

18) Yaşı tutmadığı için yasal nedenlerle sürücü ehliyeti alamama sosyal engellemeye, ehliyet sınavında aşırı heyecanlandığından sürücü belgesi alamama ise psikolojik engellemeye birer örnektir.
Bu örneklerden hareketle aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Engellemeler hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
B) Engelleme, bireyin kendisinden veya çevresinden kaynaklanabilir.
C) Engelleme, çaresizlik ve öfkeye neden olur.
D) Çevreden kaynaklanan engellemenin bir kısmı fiziki nedene dayanır.
E) Engelleme sonucunda yaşanan gerilimin şiddeti güdülenmenin şiddetine bağlıdır.

19) Birçok insanın pek tehlikeli görmediği bir durum karşısında şiddetli korkuyla tepki veren bir kişinin fobisi olduğu söylenir. Birey genelde korkusunun mantıksız olduğunu bilir, yine de korkusunun önüne geçemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “fobi ” nin tanımına yer verilmiştir?
A) Fobi, herhangi bir şeyden duyulan mantık dışı ve yoğun korkudur.
B) Çeşitli türde fobiler vardır.
C) Fobiler öğrenmelerden kaynaklanır.
D) Fobiler süreklilik gösterir.
E) Fobiler günlük yaşama engeller oluşturur.

20) Bir Öğrenci, Türkçe dersinde Öğretmenin okuma hızına göre sözlü notu verdiği bir derste dakikada 160 kelime okumuştur. Ancak aynı öğrenci daha önceki derslerde dakikada 150 kelimeyi geçememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
B) Herkesin hızlı okuma potansiyeli vardır.
C) Bazı stresler başarıyı engeller.
D) Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.
E) Güçlü motivler enerjiyi artırır.
≈≈Cevaplarını cevap Anahtarına işaretlemeyi UNUTMA!.. ≈≈

Adı Soyadı:
Sınıfı: NO : ……….

CEVAP ANAHTARI
1 A B C D E 11 A B C D E
2 A B C D E 12 A B C D E
3 A B C D E 13 A B C D E
4 A B C D E 14 A B C D E
5 A B C D E 15 A B C D E
6 A B C D E 16 A B C D E
7 A B C D E 17 A B C D E
8 A B C D E 18 A B C D E
9 A B C D E 19 A B C D E
10 A B C D E 20 A B C D E
Not: Test sorularının doğru cevabı 4 puandır.

B-Aşağıdaki soruları cevaplayınız. ( 20 puan)
1. Psikonevrotik bozukluklar nedir (3)? Başlıca türleri nelerdir(4)? Depresyonu kısaca açıklayınız(3).
2- Aşağıdaki psikoloji ile ilgili verilen kavramları kısaca açıklayınız.

Polyanna(Tatlı limon)(3):
Mekanik zekâ(2):
Çatışma(3):

Bahane bulma(2):
NOT: Süre 40’dır.

A

“İçinden gelmeyene dışarıdan verilen öğüdün faydası yoktur.”
Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır.
Aristotales

“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.”
( Honore De Balzac)

Cevaplar

A gurubu B gurubu
1 D E
2 B C
3 A D
4 D A
5 E B
6 C E
7 B D
8 A E
9 D B
10 C B
11 D A
12 E C
13 A C
14 E A
15 D B
16 C E
17 C A
18 B C
19 A D
20 E B

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.