10.sınıf kimya dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p)
a. Işığın cisimlerin kenarları çevresinde bükülmesi olayına ………………… denir.
b. Beyaz ışık prizmada kırıldığında …………………… spektrum oluşur.
c. Kimyasal tepkimelerde …………………. korunur.
d. 3 tane karbon atomu ……………….. gramdır.
e. Halojenlerin değerlik elektron sayısı .…………. dir.
2. X+1 iyonunun elektron dizilişi,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
şeklinde olduğuna göre, X atomu ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a. Kuantum sayısı l = 1 , ms = -1/2 olan kaç elektronu vardır? (5p)

 

b. s orbitallerinde ms değeri +1/2 olan kaç elektron bulunur? (5p)
3. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan oksijen gazının kütlesine eşit kütledeki SO2 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Hesaplayınız. (O:16 , S:32) (10p)

 

 

 

 

 
4. C3H8 ve O2 gazlarından oluşan bir karışımın tam verimle tepkimesinden aynı koşullarda 6 litre CO2 gazı oluşmaktadır.
Tepkimede artan gaz olmadığına göre başlangıçtaki karışım kaç litredir? (10p)

 

 

 

 

 

 
5. 24 gram MgO ile 20,4 gram X2O3 bileşiğinde aynı sayıda oksijen atomu bulunmaktadır. Buna göre X in atom ağırlığı kaçtır? Hesaplayınız. (Mg:24 , O:16) (10p)

 

 

 

 

 

 

 
6. CH4 ve C2H6 gazları karışımı 0,6 moldür. Karışım tam olarak yakıldığında normal koşullarda 22,4 litre CO2 gazı oluşmaktadır. Karışımdaki CH4 gazı kaç gramdır? (C:12 , H:1) (10p)

 

 

 

 

 
7. SO2(g) + 1/2O2(g) → SO3(g)
5 er mol SO2 ve O2 gazları reaksiyona giriyor. Reaksiyon sonucu 3 mol SO3 elde edildiğine göre, tepkime O2 ye göre % kaç verimle gerçekleşmiştir? Hesaplayınız. (10p)

 

www.sorubak.com

 

 

 

 

 

8. Aşağıda verilen elementlerin grup ve periyodunu elektronik konfigürasyon yöntemiyle bulunuz. (10p)

a. 35Br :
b. 45Rh :
(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. I. Katot ışınları ( – ) yüklü taneciklerdir.
II. Katot ışınları anoda doğru hareket ederler.
III. Katot ışınları katoda doğru hareket ederler.
ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
10. Normal koşullarda 4,48 litrelik bir karışımda CO2 ve O3 gazları bulunuyor. Karışımda 0,6 gram karbon bulunduğuna göre, toplam kaç mol oksijen atomu vardır? (C:12)

A) 0,05 B) 0,1 C) 0,45 D) 0,55 E) 1,0
11. I. 1 molekül CH4
II. 0,1 mol H2
III. 6,02.1023 tane karbon atomu
yukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
( C:12 , H:1 , N: 6,02.1023 )

A) I > III > II B) III > II > I C) III > I > II
D) II > III > I E) I > II > III
12. Periyodik cetvel ile ilgili
I. B grubu elementlerinin elektron dizilişindeki son orbital türü
d orbitalidir.
II. Elektron dizilişi s1 ile biten metaller en aktif metallerdir.
III. p bloğu elementlerinin tümü ametaldir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

NOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 45 DAKİKA dır.
Başarılar dilerim.

Başarının gerçek ölçüsü
başkalarına göre ne kadar
güçlü olduğunuz değil,
dünkü koşullarınızın
neresinde olduğunuzdur.
Vahap YILDIZ Kimya Öğretmeni

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 80 = 81

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.