10.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI KATEM T10B SINIFI II.DÖNEM I.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

NUMARASI :………………… ADI SOYADI :…………………………………………… TARİH : 15.04.2015
1. N.Ş.A’da 4,48 litre CO gazının bir kısmı O2 ile reaksiyona girerek CO2 gazı oluşturmaktadır. Harcanan O2 ’in N.Ş.A.’daki hacmi 1,12 litre olduğuna göre oluşan CO2 gazı kaç gramdır?
(C :12 , O : 16) (10p)
2. 27 0C’de 8 gram H2’in basıncı 6 atm ise, aynı kapta 127 0C’de 56 gr CO gazının basıncı kaç atmosferdir? (H : 1 , CO : 28) (10p)
3. 1 mol tanecik saf suyun kaynama noktasını 0,51 0C artırır. Saf suyun kaynama noktasının 98,9 0C olduğu şartlarda 2 mol Mg(NO3)2 çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç 0C’dir? Hesaplayınız. (10p)
4. X bileşiğinin 23 gramı suda çözünerek 2,5 M 200 ml. çözelti hazırlanıyor. Buna göre X’in molekül kütlesi kaçtır? (10p)
5. %20 lik 120 gram ve % 40 lık 150 gram şeker çözeltileri karıştırılıp, oluşan çözeltide 30 gram daha şeker çözülürse son çözelti kütlece % kaçlık olur? Hesaplayınız. (10p)
6. 0,3 M 600 ml NaBr ve 0,5 M NaBr çözeltileri karıştırılıyor. Karışımın molaritesi 0,38 M ise 0,5 M NaBr çözeltisinin hacmi kaç ml olur? Hesaplayınız. (10p)
7. 19 gram MgCl2 ün suda çözünmesiyle hazırlanan 400 ml çözeltideki Mg+2 ve Cl-1 iyonlarının derişimi kaçar molardır? (MgCl2 : 95) (10p)

8.

a. Aynı sıcaklık ve basınçta bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur. (…..)
b. 25 oC ve 1 atm basınçta bütün gazlar 22,4 litre hacim kaplar. (……)
c. Katı bir maddenin doğrudan gaz fazına geçmesi olayı kırağılaşmadır. (..…)
d. Bir çözeltiden su buharlaştırılırsa molaritesi artar. (……..)
e. Bir sıvının üzerine etkiyen dış basınç azaldıkça,kaynama noktası yükselir. (……..)

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)
9. I. Soğuk sularda balıkların daha çok bulunması
II. Yağmur yağarken havanın ısınması
III. Kola türü içeceklerin ağzı açık kaldığında tadının bozulması
yukarıdaki olaylardan hangileri gazların sudaki çözünürlüğü ile ilgili değildir?

10. Bir sıvının aşağıdakilerden hangisindeki buhar basıncı en büyüktür?

A) Mersin’de 10 oC de B) Mersin’de 20 oC de
C) Ankara’da 30 oC de D) Konya’da 20 oC de
E) Ağrı’da 10 oC de
11. Aşağıdaki çözeltilerin hangisinde potasyum iyonları (K+) derişimi en fazladır?

A) 0,1 M K3PO4 B) 0,2 M K2SO4 C) 0,3 M KCl
D) 0,5 M KOH E) 0,2 M KNO3
12.

A)t1 = t2 = t3 B) t1 > t2 > t3
C) t3 > t2 > t1 D) t1 > t3 > t2
E) t2 > t1 > t3

NOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 40 DAKĐKA dır.

www.sorubak.com
Vahap YILDIZ Kimya Öğretmeni

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

BAŞARILAR

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir