10.sınıf din kültürü 1.dönem 2.sınav soru ve cevapları 2015-2016

ADI VE SOYADI :                                                                    SINIFI VE NO :                             ALDIĞI PUAN:

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM ………………… ANADOLU LİSESİ

10.SINIF DİN KÜL.VE AHL.BİL.DERSİ II.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI

1-“ Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır”

Yukarıdaki ayete göre, Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ramazan ayında okumak
B) Mezarlık ziyaretlerinde okumak
C) Cuma geceleri okuyup sevap kazanmak
D) Okuyup anlamak ve hayatımıza uygulamak
E) Tamamını ezberleyip Hafız olmak
2-“De ki: O Allah birdir. Allah Sameddir. O, doğmamış doğurmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Mealindeki ayetler Kur’an’ı Kerim’in daha çok hangi temel amacına yöneliktir?

A) Doğru bilgi B) Doğru İnanç C) Doğru davranış D) Doğru amel E) Doğru düşünce
3- Kur’an-ı Kerim’in açıklanması ve yorumlanmasını konu edinen ilim dalının adı nedir?

A) Tefsir B) Fıkıh C) Hadis D) Kelam E) Akaid
4- Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı konular ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kur’an-ı Kerim, meleklerle ile ilgili bilgiler verir.
B) Kur’an-ı Kerim, kainatın yaratılışı ile ilgili bilgi verir.
C) Kur’an-ı Kerim, kıyamet ile ilgili bilgiler içerir.
D) Kur’an-ı Kerim, ibadetlerin yapılışı ile ilgili bilgiler verir.
E) Kur’an-ı Kerim, imanla ilgili emirler verir.
5- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından değildir?

A) Doğru bilgi vermek
B) Doğru yola yönlendiren öğütler vermek
C) Doğru inançları bildirmek
D) İnsanlara doğru davranış kazandırmak
E) Tarihin karanlıkta kalan bölümlerini aydınlatmak
6- ’’De ki ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı’’(Araf 188)

Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A)Allah bildirmedikçe peygamberler gaybı bilemezler.

B)Peygamberler insanların kalplerinde geçenleri bilirler.

C)Peygamberler gaybı gördükleri için çokça ibadet ederler.

C)Peygamberler her şeyi bildikleri için onlara bir zarar dokunmaz.

E)Peygamberler insanlardan farklı yaratılışa sahiptirler.

7- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an okurken veya dinlerken uyulması istenen kurallardan değildir?

A) Okumaya “euzü besmele” ile başlamak
B) Kuranı anlamaya çalışmayıp, sadece okumak
C) Kur’anı okurken okunuş kurallarına uymak
D) Kur’an okunurken susmak ve dinlemek
E) Kur’anı okurken temiz ve abdestli olmak
8-“Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır,onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz.” Ayeti Kur’an’ın temel amaç larından daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Doğru bilgi B) Doğru İnanç C)Doğru ibadet
D) Doğru davranış E) Doğru düşünce
9- Kur’an’ı Kerim’in kısa açıklamalarla birlikte bir başka dillere çevrilmesine ne ad verilir?

A) Tefsir B) Akaid C) Tercüme D) Meal E) Müfessir
10-Kur’an’ın temel amaçlarından biri, insanı doğru bil gilerle donatmaktır. İnsan doğru bilgi sahibi olmazsa ……………

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamla namaz?

A) Allah’ı doğru olarak tanıyamaz.
B) İbadetleri gereğince yapamaz
C) Başkalarına zarar veremez.
D) Güzel davranış gösteremez.
E) Sorumluluklarını yerine getiremez. www.sorubak.com

Yazılının Tamamını ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir