Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf din kültürü 1.dönem 2.sınav soru ve cevapları 2015-2016

ADI VE SOYADI :                                                                SINIFI VE NO :                                  ALDIĞI PUAN:

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRT. YILI ……………. ANADOLU LİSESİ

11.SINIF DİN KÜL.VE AHL.BİL.DERSİ II.DÖNEM 1.ORTAK SINAVI

1 -30. soru 3 puan 31. soru 10puan

1- Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Mezhepler hiçbir zaman İslamla özdeşleştirilmemelidir.

B)Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.

C)Din ile din anlayışındaki farklılıklara dayalı oluşumlar birbirinden ayrı tutulmalıdır.

D)Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.

E)Mezhepler dini anlama ve yaşamada kolaylık sağlamıştır.

2- er-Risale adlı kitabı yazan mezhep imamı aşağıdaki

lerden hangisidir?

a) İmam Şafii b) Ahmed b. Hanbel
c)İmam Malik d) Ebu Hanife

e)İmam Gazali

3-Mu’tezile’nin beş temel esasları arasında aşağıdaki

ilerden hangisi yoktur?

a)Tevhit b)Adalet c)Vaad ve Vaid

d)Nübuvvet e) Emri bil ma’ruf ve nehyi anil münker

4-Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında

meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş

hangisidir?

a) Sıffin b) Cemel c) Bedir d) Uhud e)Hendek

5-Şiilerin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?

a) Hanefilik b) Caferilik c)Malikilik
d) Hanbelilik e)Nusayrilik

6-Kişinin amelî konularda yani dinin uygulamaya yönelik hükümleri bilmesi demektir. İslam dininin namaz, oruç, hac, zekât, kurban, evlilik, miras, ticaret vb. amelî konulardaki görüş ve yaklaşımlarını delilleriyle birlikte ortaya koyar. Tanımı verilen bu ilim dalının adı nedir?

A) Fıkıh B) Kelam C) Tefsir D) Akaid E) Tasavvuf

7- İslam tarihinde dinin anlaşılmasına yönelik çeşitli hareketler oluşmuştur. Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan bu hareketlere ne ad verilir?

A) Medeniyet B) İcma C) Bidat D) Mezhep E) İtikat

8- Çağın şartlarına göre dinin kaynaklarını yorumlayıp hüküm çıkaran ve insanlara yol gösteren kişiler vardır. Bu kişiler dini düşüncenin yenilenmesi ve şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Bu kişilere ne ad verilir?

A) Müşrik B) Müfsit C) Müctehid D) Müdrik E) Münafık

9- Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Fıkh-ı Ekber adlı eseri meşhurdur. Kendisine fıkıh ilmindeki derin bilgisi nedeniyle “en büyük imam” denmiştir. Bu imamın görüşleri çerçevesinde şekillenen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hanefilik B)Şafiilik C)Malikilik D)Hanbelîlik E)Şiîlik

10- Beş vakit namazın üç vakitte kılınabileceği, ayaklar üzerine mesh edilerek abdest alınabileceği, 12. imam Mehdi Muntazar kayıp olduğu için cuma namazının farz olmadığı görüşünde olan ameli-fıkhi düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiîlik(Şia) B) Caferilik C) Malikilik D) Şafiilik E) Hanbelili   www.sorubak.com

Yazılının Tamamını ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.