10.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı 2014-2015

YENİCE Ç.P.LİSESİ 2014-2015 10 B COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

ADI-SOYADI: www.sorubak.com   NO:………………..ALDIĞI NOT:……………

 

 

 1. Yandaki dünya haritası ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda istenilen özellikleri tablo üzerinde verilen boşluklara yapınız(25P)
NUMARALI MERKEZLER 

İKLİM TİPİ

 

ÇÖZÜLME TİPİ

 

TOPRAK TİPİ

TOPRAKTAKİ TUZ VE KİREÇ ORANI 

DEPREM RİSKİ

1
2
3
4
5
 1. Aşağıda bazı kayaç türleri verilmiştir. Bu kayaçların oluşumuna göre hangi gruba girdiğini karşılarına yazınız.(10p)

Gnays    :    _______________________________________

Konglamera   :  ___________________________________

Jips      :    ________________________________________

Bazalt     :        ____________________________________

3.Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz ?(10p)

1-Gideğeni olmayan göllerin suları ……………….

2- Kurak ve yarıkurak iklim bölgelerindeki kayaçlarda ………………….. çözülme görülür.

3- Orojenez, epirojenez gibi yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan çukurluklarda suların birikmesiyle …………………….. göller oluşmaktadır.

4- Akjarsuyun akın düzenindeki yıl içerisinde görülen değişikliklere akarsuyun…………………..  denir.

5- Topraktaki humus miktarını belirleyen temel faktör……………………….

 1. Aşağıdaki verilenleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz?(10pp).

– Akarsu vadilerinin alüvyonlarla kapatılması sonucu oluşan göllere lagün gölleri denir.(    )

– Uzaklaşan iki okyanusal levha okyanus sırtlarını oluşturur.(.     )

– Peribacaları yumuşak tüf ve sert bazaltların farklı aşınması sonucu olşur..(    )

– Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe  buharlaşma  azaldığı için denizlerin tuzluluk oranı azalmaktadır.(   )

– Endonezya, Japonya, İtalya volkanizma ve depremlerin az görüldüğü yerlerdendir. (     )

 1. 5. Yandaki şekilde verilen kaynak tipinin ismini ve dört özelliğini yazınız?(15P)

………………………………………….. KAYNAĞI

6.Aşağıdaki kısa cevaplı soruları cevaplayınız?(10P)

 1. A) Deprem alanları ile volkanik alanların görüldüğü yerlerin genellikle parelel olması ……………….. ……………………… ……………..………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………açıklanır.
 2. B) Ülkemizde buzul göllerine azda olsa rastlanılmaktadır bu durumun nedeni ……………………………..………………………………………………………………………………………………………… ……………………. ……………………………………………………………………………………………….açıklanır.
11-

 1. Volkanik bölgelerde gazların basıncıyla zaman zaman fışkırmak suretiyle,
 2. Su geçirmez iki tabaka arasından, üst tabakanın delinmesiyle yeryüzüne çıkarak,

III. Bir karstik mağaradan yeryüzüne çıkarak,

oluşan kaynakların isimlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I                     II                     III

 1. A) Gayzer               Artezyen                Karstik
 2. B) Yamaç               Fay                          Karstik
 3. C) Artezyen            Fay                          Yamaç
 4. D) Kaplıca              Ilıca                                       Artezyen
 5. E) Fay                     Yamaç                     Karstik

 

 

 

7.Aşağıda verilen alanların hangisinde deprem görülme sıklığı daha azdır.

 1. A) Şili B) Türkiye C) İngiltere
 2. D) Endonezya E) İtalya

 

 1. – I.Toprağın en üst katı organik madde bakımından fakirdir.

II.Toprak oluşumuna etki eden en önemli faktör iklimdir.

III.Laterit soğuk nemli iklim bölgelerinin iğne yapraklı ormanlarında oluşur.

IV.1cm.toprak oluşabilmesi için en az 100-150 yıl geçmesi gerekir.

    Yukarıdaki toprakla ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A.Yalnız I           B.Yalnız II           C.Yalnız III   D.I ve III              E .II ve IV

NOT: Soruların puan. değerleri yanlarına yazılı olup sınav süresi  40 dakikadır                                                                                                                                www.sorubak.com

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.