Yeni Bir Puan Hesaplama Sistemi TEOG

Yeni Bir Puan Sistemi TEOG
Yeni dönemde yapılmayacak olan SBS’nin yerine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ismi verilen kısa adıyla TEOG önceden yapılan seviye belirleme sınavının yerini almıştır. Yeni bir sınav sistemi olarak getirilen TEOG da amaç öğrencinin anlık bir performansına bağlı kalmasının önüne geçilerek ortaöğretim dönemi boyunca göstermiş oldukları performanslara  göre liselere yerleşmesini sağlamaktır.

TEOG’in diğer sınavlardan farklı olarak daha geniş zamanda gösterilen performansın ölçülmesidir. Sınavların ne zaman yapıldığına gelinirse ilk sınav Kasım’ın son haftası ikinci sınav ise 2016 yılının Nisanının son haftası yapılacaktır. Mazeret sınavına kalan öğrenciler ise Aralık ayinin ortasında mazeret sınavına girdiler. Diğer sınavlardan farklı olarak görülen bir özellik de budur daha önce yapılan sınavlarda mazeretsınavı yoktur.

TEOG Sınavı Hakkında

Yapılan bu sınav modelinde ikili yazılı sistemi olan derslerin birinci sınavı üç yazılı sınav olan derslerin ise ikinci sınav merkezi olarak yapılacaktır. Yapılan sınavlarda sorular ise daha çok bilgileri yorumlamaya yönelik olup analiz yapma, sonuçları tahmin etme, problem çözme niteliğinde hazırlanarak öğrenciye sunulmaktadır. Diğer sınavlardan farklı olarak yapılan bu sınav sistemin de yanlış cevaplar doğru cevaplara hiçbir şekilde etki etmez. Öğrenci almış olduğu herhangi bir dersten muaflık durumu varsa seçmeli olarak sorulan 20 tane soruyu çözme gibi bir alternatifi bulunmaktadır.Teog sınavının yapılış amacı olarak öğrencilerin sınav esnasında heyecanlarını en az indirmeye çalışılmaktadır.

teog sınavıs
Yep Nedir? 

Ortaöğretime yerleştirme esas puan olarak bilinen kısaltma olarak da YEP diye bilinen merkezi sınavının %70’i alınarak altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf yılsonu başarı puanı ortalamasının %30 olarak elde edilen puandır.
YEP Sistemine Neden İhtiyaç Duyuluyor?
Eğitimin doğasında olan değişim ve gelişimin paralelinde sistemin eksiksiz ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması için esnek bir yapısı olan sistemin güncelleme gerekliliği kaçınılmaz bir durumdur.Bu durumda öğrencinin okul ilişkilerini güçlendirmek başarı durumunun sürece yaymak okulun öğretmenlerinin rolünü etkin kılmak öğretmenim performansını arttırmak öğrenci devamsızlığını en alt seviye indirerek ve bunlar etkili bir hale getirmek için liselere geçiş sistemi baştan sona yenilenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 4+4+4 sistemine geçiş yapılarak TEOG sınavının kolay bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Ortaöğretimde dört olarak belirlenen ancak beşinci sınıfın etkisi olmayan bir sınav türüdür. Teog sınavı altıncı, yedince ve sekizinci sınıfların yılsonu başarı puanı  ve yapılan merkezi sınavların ortalaması alınarak belirlenen geçiş sınavı öğrenciler için büyük önem teşkil etmektedir. Sınavlar öğrencilerin derslere daha çok katılım sağlamak ve okulun önemini daha da etkili olmasını sağlamaktır.  Nisan ve Kasım aylarında yapılan sınavlar geniş bir sınav sistemi olarak belirlenmiştir. TEOG puan hesaplaması yapılırken her soru beş puan üzerinden değerlendiriliyor sınav sistemine sonuçları açıklanmadan puanını öğrenmek isteyen adaylar http://www.sorubak.com/teogpuanhesaplama.php puanını hesaplayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


50 − = 42

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.