Yanlış antibiyotik kullanımı ve zararları

Yanlış antibiyotik  kullanımı, antibiyotik  kullanımının yan etkinleri

Uzman hekimlerin, yaptığı bildirimde, herhangi bir hastalığın tedavisinde ilacın zamanında ve yeterinde kullanılmasının yanı sıra ideal koşullarda alınmasının faaliyeti yönünden oldukça önemli olduğunu, aksi takdirde faydadan çok zarar verebileceğini ifade etti.

Yanlış kulanımda antibiyotik zararları 1

İlaç tüketiminde su kullanımının oldukça önemli yer tuttuğunu söyleyen Cengiz, hem ilacın alımında hatta ardından bol su içilmesinin luzumluluğuna ilgi çekti.

Doktor, ilaçların yetersiz su ile alındığında bilhassa yemek borusunda yara meydana gelmesine yol verebildiğine işaret etti.

İlaç kullanılmasının ardından yarım saat dik ayakta durulmalı

İlacın kesinlikle su ile alması gerektiğinin, “tükürükle yutarım” biçiminde bir programın mutlaka sakıncalı olduğunun önemini vurgulayan hekim net bir biçimde konuştu.
Bu yan tesir öncelikle tariflenen ilaç potasyum klorid paketidir. Ayrıcana yemek borusunda doğrudanzarar veren ilaçlar antibiyotikler,ilaçlar ve başka ilaçlar biçiminde katagorileştirilir” şeklinde konuştu.

Tetrasiklin grubu antibiyotikler ve bilhassa doksisiklin grubunun yemek borusunda en çok zarar ve ülser meydana çıkaran antibiyotikler olduğunu söyledi.

Doktor, bilhassa bu tip tıp kısmına dair sıhhat problemlerinde verilen antibiyotiklerin kesinlikle bol su ile alınması ve alındıktan sonra yarım saat dik pozisyonda kalması gerektiğini ifade etti.

Doktor, “Diğer türlü yemek borusunda kalıp aşırı ağrı yaratan ülserlere yol açabilirler” açıklamasında bulundu.

Tüm antiinflamatuvar Romatizmal ilaçların ve en fazlalıkla da “aspirin”in yemek borusunda ülsere kadar gelebilen zarara yol verebildiğine ilgi çeken Cengiz, “Ayriyetten potasyum tabletleri, demir hapları, kinidin, kemik erimesinde sarfedilen bifosfonat grubu ilaçlar ve C da bol su ile tüketilmelidir” ikazında bulundu.

Yanlış kulanımda antibiyotik zararları 2Göğüs kemiği aşağısında, yemek yer iken ya da yutkunurken kuvvetli ağrıya meydan veriyor

Doktor, “bu tip ilaçların, az su ile ve yatmadan derhal evvel alındığı vakit yemek borusuna takılıp ülsere sebep olabildiğini” belirterek, bunları kayıt etti:

“Bunun neticesinde hasta ani başlangıçlı, göğüs kemiği aşağısında, yemek yerken ya da yutkunurken dahi olabilen kuvvetli ağrı meydana çıkar.

Bu halde yapılması gereken bir gastroenteroloji eksperine müracaat dilmesini ve gereğinde konulan teşhisin netleştirilmesi için endoskopi yapılmasıdır.

Doğru tedavi ile hasta birkaç gün içerisinde rahatlayacaktır.

Yanlış kulanımda antibiyotik zararları 3

Her ilacın yan etkisi olduğu gibi birtakım ilaçların yemek borusunda farklıcinsten yaralar yapabilme riski bulunmaktadır.

Bu sebeple, yemek borusu zararı ve ülserlerinden kaçınabilmek için bilhassa ihtiyar ve yatalak hastalar başta olmak suretiyle yukarıyada sözü edilen ilaçların birazcık su ile ve yatmadan evvel alınmamasına dikkat etmek gerekir.”


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir