Eski Türklerde Din ve İnanış

Totemizm Türklerin en eski inanışlarının başında Totemizm gelir. Bu dinde bir hayvan totem olarak kabul edilir, buna ongun denirdi. Her boyun bir ongunu vardı. Bu inanış zamanla etkisini yitirdi. Ayrıca, dağ, kaya, güneş, orman, su ve ay da kutsal kabul edilmiştir. Şamanizm Şaman (kam) denilen rahipler, iyi ve kötü ruhlarla temasa geçerek ayinler yaparlardı. Kurban … Devamını oku…