İnsanda Üreme Hücreleri

İnsanda erkek ve dişi cinsiyet, eşeysel organlara göre belirlenir. Temel eşeysel organlar; dişi bireyde yumurtalık, erkek bireyde testis (erbezi) tir. Testiste sperm, yumurtalıkta yumurta hücreleri oluşur. Testis ve yumurtalık aynı zamanda, cinsiyetin ikincil (sekonder) özelliklerinin belirlenmesini sağlayan hormonları da salgılar. Dişi bireyde üreme organları; yumurtalık, yumurtayı rahime (uterus) ulaştıran yumurta kanalı, embriyonun gelişme ortamı olan … Devamını oku…

Bitkilerde Üreme ve Gelişme

I-Tohumsuz bitkilerde Üreme: Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür: Metagenez Sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutururlar. Gametofitlerde anteridyum (Erkek organ) ve Arkegonium (Dişi organ) gelişir. Mitoz bölünme ile anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir. Uygun şartalarda döllenme gerçekleşir. Oluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir. Sporofitte sporangium (Spor kesesi) gelişir. Sporangiumda bulunan … Devamını oku…

Eşeysiz Üreme

Bir canlı üremek için başka bir canlıya ihtiyaç duymuyorsa, yani canlı kendi kendine coğalabiliyorsa buna eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üreme sırasında ana canlıdan ayrılan bir hücre veya belirli bir kısım yeni bir canlı oluşturur. Genellikle tek hücreli canlılar eşeysiz olarak ürer. Bunun yanında bazı bitkiler de eşeysiz ürer. Eşeysiz üremede oluşan yavru canlıların özellikleri ana … Devamını oku…

Bakterilerde üreme ve solunum

BAKTERİLERİN ÜREMELERİa. Bölünerek Çoğalma Bütün bakteri türlerinin esas üreme şekli bölünmedir. bölünme eşeysiz üreme biçimidir. Su, besin maddesi ve sıcaklığın uygun olduğu ortamlarda çok hızlı bölünürler. bu bölünmeler her 20 dakikada bir gerçekleşir. Böylece geometrik olarak artmaya başlarlar. ancak bu artış sürekli değildir. Çünkü zamanla ortam sıcaklığı artar, asitler ve CO2 birikir, besin maddeleri tükenir. … Devamını oku…