TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Nelerdir?

-TBMM, soru, meclis araştırması, gensoru, genel görüşme, meclis soruşturması yollarıyla denetim yapar. Soru : Bakanlar Kur adına sözlü veya yazılı Başbakana veya Bakanlara sorulur. Meclis Araştırması: En az 20 milletvekili isteyebilir. Belli konuda araştırma yapılmasıdır. Genel Görüşme: Toplumu ilgilendiren bir konunun Genel kurulda görüşülmesidir. En az 10 milletvekili yazılı önerge verir. Gensoru (madde 99) : … Devamını oku…