Önemli Nesir Yazıları

Image via Wikipedia Aşıkpaşazade ( 15. Yüzyıl ) Şair Ahmed Paşa’nın torunudur. Tarih türünde eser vermiştir. Sade bir dili var-dır. Tevârih-i Âl-i Osmânî ( Osmanlı Tarihi ): Sade nesrin bir örneğidir. Âşıkpaşazade Tarihi adıyla da bilinir. Sehi Bey (16. Yüzyıl) Heşt Behişt adlı şuara tezkiresi ile tanınmıştır. Bu eserinde 200 kadar şair hakkında, sade bir … Devamını oku…