Osmanlı Devletinde Fikir Akımları

Osmanlıcılık *Fransız İhtilali’nden sonra etkili olan milliyetçilik (ulusçuluk)jdüşüncesine karşı ortaya çıkmıştır. *“Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır” fikri esas alınmıştır. *Azınlıkların devlete bağlılığını artırarak Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. Bundan dolayı Mebusan Meclisi’nde azınlıklar da yer almıştır. *Genç Osmanlılar Cemiyeti tarafından savunulmuştur. *Ulusçuluk hareketlerinin güç kazanmasıyla beraber etkinliğini kaybetmiştir. … Devamını oku…