Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Olumlu Cümle nedir? * Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten cümleler olumludur. O günler çok güzeldi. (olumlu isim cümlesi) Hep seni bekledim. (olumlu fiil cümlesi) Olumsuz Cümle nedir? * Yüklemin bildirdiği...