Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Olumlu Cümle nedir? * Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten cümleler olumludur. O günler çok güzeldi. (olumlu isim cümlesi) Hep seni bekledim. (olumlu fiil cümlesi) Olumsuz Cümle nedir? * Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini anlatan cümleler olumsuzdur. * Fiil cümleleri “-ma,-me” olumsuzluk ekiyle; isim cümleleri “yok, değil ” sözcükleriyle olumsuz yapılır. Kapını çalan … Devamını oku…