Subjektif İyi niyet , Objektif İyi niyet Nedir?

HAKLARIN KULLANILMASI Subjektif İyi Niyet: Bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için gerekli unsurlardan birinin olayda yokluğu konusunda kişideki mazur görülebilen bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak tanımlanır. Subjektif...