Subjektif İyi niyet , Objektif İyi niyet Nedir?

HAKLARIN KULLANILMASI Subjektif İyi Niyet: Bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için gerekli unsurlardan birinin olayda yokluğu konusunda kişideki mazur görülebilen bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak tanımlanır. Subjektif iyi niyet hakların kazanılmasında aranır. Medeni Kanunun üçüncü maddesine dayanır. Objektif İyi Niyet (Dürüstlük İlkesi): Toplum içerisin- deki normal bir insanın, … Devamını oku…