II. Meşrutiyet Konu Özeti

I. Meşrutiyet’in kapatılması üzerine harekete geçen Jön Türkler, İttihat ve Terakki Örgütü’nü kurdular (1889). Örgüt, II. Abdülhamit’e meşrutiyeti tekrar ilan etmesi için baskı yaptı. Padişah meşrutiyeti ilan etmeyince, İttihat ve Terakki Örgütü’ne bağlı bulunan Niyazi Bey ve Enver Bey birlikleriyle Balkanlarda ayaklandı. Ayaklanmanın büyümesini istemeyen II.Abdülhamit, ikinci kez meşrutiyeti ilan etmiştir (1908). Böylece II.Meşrutiyet dönemi … Devamını oku…

1908 II. Meşrutiyet

1908 II. MEŞRUTİYET         II.Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı ileri sürerek Kanûn-ı Esâsî’yi uygulamadan kaldırmış ve ülkeyi 33 yıl istibdatla yönetmiştir. Anayasayı yeniden yürürlüğe koymak amacıyla, 1889’da İstanbul’da Askeri  öğrenciler tarafından İttihat ve Terakki adı altında gizli masonik bir cemiyet kurulmuştur. Subayların toplu bir isyân çıkarmasından çekinen II.Abdülhamit, 1908’de II.Meşrutiyet’i ilân etmiş, 1876 Anayasası tekrar yürürlüğe … Devamını oku…