1908 II. Meşrutiyet

1908 II. MEŞRUTİYET         II.Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı ileri sürerek Kanûn-ı Esâsî’yi uygulamadan kaldırmış ve ülkeyi 33 yıl istibdatla yönetmiştir. Anayasayı yeniden yürürlüğe koymak amacıyla, 1889’da İstanbul’da Askeri  öğrenciler tarafından İttihat ve Terakki adı altında gizli masonik bir cemiyet kurulmuştur. Subayların toplu bir isyân çıkarmasından çekinen II.Abdülhamit, 1908’de II.Meşrutiyet’i ilân etmiş, 1876 Anayasası tekrar yürürlüğe … Devamını oku…