Balkan Savaşlarının (1912-1913) sebep ve sonuçları

Balkan Savaşlarının Sebep ve Sonuçları Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı Devletinin Balkanlarda varlığına son vermek amacıyla aralarında anlaştılar. Osmanlı Devletinin Trablusgarp ile uğraşmasından faydalanan Balkan Devletleri, Osmanlı Devletine karşı saldırıya geçtiler. Karadağ’ın Osmanlı Devletine saldırması üzerine Balkan Savaşları başladı.(1912)  Balkan Savaşlarının Nedenleri Rusya’nın Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtması. Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşı ile … Devamını oku…

2.Balkan Savaşı ve Genel Sonuçları

Nedenleri: I. Balkan Savaşı sonucunda, Balkanlar­daki otorite boşluğu. Bulgaristan’ın fazla toprak almasıyla bir­likte, diğer Balkan devletlerinin bu duruma tep­kisi Balkan topraklarının, Balkan devletleri arasında paylaşılamaması Romanya’nın Bulgaristan’a saldırması ile savaş başlamıştır. I. Balkan Savaşı sonu­cunda fazla toprak alan Bulgaristan’a karşı diğer Balkan Devletleri’nin mücadelesinde, Bul­garistan mağlup olmuştur. UYARI: Bu karışıklıklardan yararlanan Osmanlı devleti, kaybetmiş olduğu … Devamını oku…