Tagged: 1.balkan savaşı

1912 I.Balkan Savaşı

1912 I.Balkan Savaşı

1912 I.Balkan Savaşı                 Topraklarını genişletme hesapları içine giren Balkan devletçikleri, Trablusgarp Savaşı’nı fırsat bilerek aralarında bir ittifak antlaşması yapmış ve Osmanlı Devleti’ne saldırmışlardır (Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ). 8 Ekim 1912’de başlayan Birinci...

Balkan Savaşlarının (1912-1913) sebep ve sonuçları

Balkan Savaşlarının (1912-1913) sebep ve sonuçları

Balkan Savaşlarının Sebep ve Sonuçları Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan Osmanlı Devletinin Balkanlarda varlığına son vermek amacıyla aralarında anlaştılar. Osmanlı Devletinin Trablusgarp ile uğraşmasından faydalanan Balkan Devletleri, Osmanlı Devletine karşı saldırıya geçtiler. Karadağ’ın Osmanlı...